Regulamin zakupów

I. Składanie zamówienia

1. Kupujący składa zamówienie przez formularz w serwisie internetowym Księgarni.

2. Złożenie zamówienia w Księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę stanowi zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia, gdy rzetelność Kupującego wzbudza uzasadnione obawy, w szczególności Kupujący zalega z płatnościami za poprzednie zakupy. W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wstrzymana.

 

II Zmiana zamówienia

Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu w ciągu 24 godzin lub anulować zamówienie tylko po e-mailowym (adres e-mail: marketing@wuwr.com.pl) uzgodnieniu ze Sprzedawcą pod warunkiem, że zamówienie nie zostało wysłane do Kupującego. Postanowienie to nie narusza uprawnień Kupującego, określonych w rozdziale VII poniżej.

 

III. Realizacja zamówienia i dostawa

1. Sprzedawca zrealizuje zamówienie pod warunkiem, że towar ujęty w bazie danych towarów Księgarni jest dostępny w Magazynie Głównym.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar stał się niedostępny po złożeniu zamówienia, drogą mailową zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego.

3. W przypadku niedostępności części towarów z danego zamówienia Sprzedawca informuje drogą mailową Kupującego o zaistniałej sytuacji. Kupujący ma 2 dni robocze na podjęcie decyzji co do dalszej realizacji pozostałej części zamówienia i informuje o tym Sprzedawcę. Po tym czasie w przypadku braku dyspozycji ze strony Kupującego zamówienie zostaje anulowane.

4. Realizacja zamówienia wiąże się z wystawieniem potwierdzenia zakupu, którym jest paragon.

6. Czas dostawy zamówienia na terenie Polski wynosi:

- Poczta Polska, przewidywany czas dostawy (deklarowany przez Pocztę Polską): przesyłka Kurierem 24: 1 dzień roboczy, przesyłka Kurierem 48: 2 dni robocze,

- firma kurierska- deklarowany czas dostawy: 1 dzień roboczy

Deklarowany przez przewoźnika czas dostawy zamówienia na terenie Unii Europejskiej:

- Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy: 10 dni roboczych

Deklarowany przez przewoźnika czas dostawy zamówienia poza teren Unii Europejskiej:

- Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy: 2-6 tygodni,

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane nieprecyzyjnie podanym adresem przez Kupującego.

7. Zamówiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w zależności od wyboru Kupującego

8. W przypadku dostarczenia towaru przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest zbadania przy odbiorze czy przesyłka nie posiada braków ilościowych lub uszkodzeń.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności osoby dostarczającej towar protokół zawierający opis braków lub uszkodzenia. Ewentualne reklamacje Sprzedawca uwzględni po przedstawieniu przez Kupującego ww. protokołu.

 

IV. Ceny towarów

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym cła i podatek VAT.

2. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena towarów w bazie towarów widoczna w serwisie internetowym Księgarni w chwili generowania – składania zamówienia.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki

5. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny towaru i kosztu przesyłki (w zależności od przewidzianej przez Sprzedawcę i wybranej przez Kupującego formy dostarczenia).

6. Koszty przesyłek wynoszą odpowiednio:

Poczta Polska:

Kurier 48 - przedpłata: 11 zł;

Kurier 48 - pobranie: 16 zł.

Firma kurierska DPD:

przedpłata - 14 zł;

pobranie - 18 zł.

Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

Przy wartości zamówienia od 150 zł (włącznie) koszty przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca bez względu na wybór przewoźnika.

 

V. Sposób płatności

Księgarnia internetowa proponuje Kupującemu następujące formy płatności:

a) płatność kartą kredytową (VISA, Master Card)

b) płatność przy odbiorze (za zaliczeniem pocztowym)

c) płatności.pl

Przy formach płatności: karta kredytowa, płatności.pl zamówienie zostanie przesłane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Jeśli zamówienie do 4 dni roboczych licząc od mailowej informacji z podaną kwotą do wpłaty nie zostanie opłacone, zostanie anulowane.

 

VI. Gwarancja i rozpatrywanie reklamacji

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fabrycznych,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu – zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9 rozdz. VI Regulaminu

- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący informuje Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną (adres:marketing@wuwr.com.pl) o zaistniałej sytuacji, zamieszczając w e-mailu opis wady lub powód zwrotu. Wadliwy towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 15, z dopiskiem „Dział Handlowy”. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć potwierdzenie zakupu i opis reklamacji.

3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

4. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi tymczasowo Kupujący.

5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.

6. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, wadliwy towar zostanie wymieniony na towar pozbawiony wad. Wszelkie koszty, w tym koszty jakie poniósł Kupujący przysyłając wadliwy towar, ponosi Sprzedawca, pod warunkiem, że kwota poniesionego przez Kupującego zwrotu jasno wynika z nominałów przyklejonych znaczków lub z listu przewozowego. Wyżej wymienione koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku bezzasadnej reklamacji, towar jest odsyłany na koszt Kupującego.

7. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego towaru na taki sam towar (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru (uwzględniając ewentualne różnice w cenie).

8. Podstawą do reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Księgarni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego

9. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone indywidualnie z Kupującym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter