Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich

Monika Sus
ISBN: 978-83-229-3208-7
Liczba stron: 272
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 31,50 PLN   10,00 PLN  
Cena: 16,00 PLN   

„Na polskim gruncie praca ma charakter pionierski. Autorka rozprawy przyjęła metodę porównawczą funkcjonowania ośrodków doradztwa w polityce zagranicznej w Polsce i w Niemczech. (...) Zaletą tego podejścia jest nie tylko to, że zyskujemy perspektywę w formułowaniu ocen, (...) możemy również porównać skalę i skuteczność oddziaływania ośrodków badawczych na kształtowanie i realizację polityki zagranicznej. Zasługą Autorki jest przedstawienie po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie w sposób usystematyzowany materii, która nie była przedmiotem refleksji badaczy.”

 

Fragment z recenzji prof. Adama Daniela Rotfelda

 • Od autorki
 • Wprowadzenie

Rozdział 1. Nauka a polityka

 • Wzajemne relacje
  • Współczesny dyskurs
 • Naukowe doradztwo polityczne
  • Definicje
  • Podstawowe formy
  • Historia doradztwa na świecie
 • Doradztwo polityczne — ramy teoretyczne
  • Główne teorie
  • Doradztwo w policy-cycle

Rozdział 2. Polityka zagraniczna jako przedmiot doradztwa

 • Definicja i ewolucja pojęcia
 • Zasadnicze parametry doradztwa w polityce zagranicznej
  • Podstawowe funkcje
  • Adresaci i podmioty
  • Metody realizacji
  • Warunki skuteczności
 • Ewolucja doradztwa w polityce zagranicznej Polski i Niemiec
  • Historia doradztwa politycznego w Polsce
  • Rozwój doradztwa politycznego w Niemczech

Rozdział 3. Ośrodki typu think tank

 • Think tank
  • Historia i definicja pojęcia
  • Think tanki a inne podmioty doradcze
  • Typy
  • Funkcje
 • Uwarunkowania dla think tanków w Polsce i w Niemczech
  • Środowisko polityczne i instytucjonalne
  • Środowisko prawne
  • Środowisko finansowe
  • Kultura polityczna
 • Wybór obiektów do dalszej analizy

Rozdział 4. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych a Stiftung Wissenschaft und Politik

 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Geneza i ramy funkcjonowania
  • Finansowanie
  • Działalność Instytutu
  • Metody doradcze
  • Między ofertą PISM a zapotrzebowaniem
 • Stiftung Wissenschaft und Politik
  • Profil i ramy funkcjonowania
  • Finansowanie
  • Działalność
  • Metody doradcze
  • Działalność Fundacji a zapotrzebowanie ze strony polityki
 • PISM a SWP — różnice, ich przyczyny i konsekwencje
  • Uwarunkowania prawne a niezależność polityczna
  • Struktura organizacyjna oraz metody pracy
  • Profi l działania i metody doradcze

Rozdział 5. Centrum Stosunków Międzynarodowych a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

 • Centrum Stosunków Międzynarodowych
  • Geneza i ramy funkcjonowania
  • Finansowanie
  • Działalność
  • Metody doradcze
  • Między ofertą a zapotrzebowaniem
 • Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
  • Geneza i ramy funkcjonowania
  • Finansowanie
  • Działalność
  • Metody doradcze
  • Ukierunkowanie na adresatów oraz ocena efektywności DGAP
 • CSM a DGAP — różnice, ich przyczyny i konsekwencje
  • Metody kreowania debaty publicznej
  • Kadra
  • Niezależność czy przynależność — problem ponadpartyjności

Rozdział 6. Pozostałe ośrodki typu think tank

 • Sektor doradztwa w polskiej polityce zagranicznej
  • Ośrodki eksperckie finansowane z pieniędzy publicznych
  • Prywatny sektor doradczy
 • Niemcy jako „republika doradców”
  • „Państwowe” think tanki — ośrodki finansowane publicznie
  • Ośrodki finansowane ze środków prywatnych
 • Różnice między polskim a niemieckim rynkiem doradztwa

Uwagi końcowe. Inspiracje dla Polski

Wykaz skrótów

Bibliografia

 1. Materiały źródłowe
 2. Literatura przedmiotu

Wykaz rycin i tabel

Załącznik

Summary

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter