Między filmem a teatrem

Sławomir Bobowski, Milan Lesiak, Małgorzata Różewicz (red.)
ISBN: 978-83-229-3250-6
Liczba stron: 432
Rok wydania: 2012

Związki pomiędzy filmem a teatrem są wielorakie — zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Można je odnaleźć w myśli teoretycznej obu dziedzin oraz w praktyce realizatorskiej. Niniejszy tom stanowi bogaty przegląd zagadnień dotyczących tych wzajemnych powiązań.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wstęp

Waldemar Frąc, W poszukiwaniu siebie: kino wobec teatru

Janusz Misiewicz, Kilka uwag o odmienności estetyk teatru i filmu

Małgorzata Różewicz, Film i teatr jako wypadki graniczne. Wokół Ingardenowskich koncepcji filozofii literatury. Pytania konieczne

Kazimierz Gajda, Konteksty wypowiedzi Tadeusza Dąbrowskiego O sztuce kinoteatru

Tobiasz Papuczys, Rzeczywistość spektaklu. O teatrze i teatralności w filmach Federica Felliniego

i Pedra Almodóvara

Joanna Spalińska-Mazur, Inicjująca moc widzenia. Medea według Piera Paola Pasoliniego

Daria Mazur, Brat naszego Boga — elementy dyskursu teatralnego i filmowego w próbie zobrazowania drogi powołania

Beata Popczyk-Szczęsna, Poetyka powtórzenia. O scenariuszach fi lmowych Janusza Głowackiego

Tadeusz Lubelski, Od Dwu brygad do Łóżka Wierszynina. Jak zmieniał się wizerunek teatru w polskich filmach fabularnych drugiej połowy XX wieku

Piotr Zwierzchowski, Wizerunki teatru w polskim filmie fabularnym

Joanna Preizner, Teatralne życie, prawdziwy teatr. Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz

Grzegorz Nadgrodkiewicz, Quem queritis in sepulchro, o Christicolae? O teatralnej proweniencji

wczesnych filmów pasyjnych

Łucja Demby, Podwójne życie Artura Ui. „Rewia gangsterska” Wojciecha Adamczyka

Monika Błaszczak, Dramat i teatr w obiektywie kamery

Krystyna Latawiec, Współczesny teatr i film w scenerii Nowej Huty

Mariusz Guzek, Film jako archiwum kreacji teatralnych. Film Geniusz sceny Romualda Gantkowskiego (1938)

Piotr Rudzki, Strategie adaptacyjne Jana Klaty na przykładzie Ziemi obiecanej

Magdalena Gołaczyńska, Między sceną i ekranem. Dwie ballady o mieście

Izabela Tabor, Nowy dramat polski — między estetyką filmu a estetyką telewizji

Mariola Marczak, Autotematyzm w spektaklu telewizyjnym Krzysztofa Zanussiego Skowronek

Andrzej Żurowski, Roboczy szkic do portretu Szekspira w kadrze telewizyjnym (rekonesans tematu badawczego)

Joanna Wojnicka, „Szekspir współczesny”. Grigorij Kozincew jako adaptator Hamleta

Karolina Augustyniak, Szekspirowski Tytus Andronikus oczami Petera Brooka i Julie Taymor (próba porównania adaptacji teatralnej i filmowej)

Stanisław Gębala, Widzenie filmowe w teatrze Tadeusza Różewicza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter