Studia Geograficzne LXXVII. Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu

Mariusz Szymanowski
ISBN: 83-229-2552-2
Liczba stron: 229
Rok wydania: 2004

Klimat obszarów zurbanizowanych - niezamierzona modyfikacja klimatyczna;
Miejska wyspa ciepła w badaniach klimatu obszarów zurbanizowanych - przegląd metod i technik pomiarowych;
Geneza i charakterystyka miejskiej wyspy ciepła;
Opis terenu badań;
Geograficzna charakterystyka Wrocławia;
Charakterystyka Wrocławia;
Charakterystyka warunków klimatycznych Wrocławia;
Dane i metody opracowania;
Pomiary stacjonarne;
Pomiary patrolowe;
Uzupełniające dane meteorologiczne;
Metody analizy danych;
Natężenie i struktura czasowa miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu;
Intensywność i częstość występowania miejskiej wyspy ciepła;
Cykl dobowy i roczny miejskiej wyspy ciepła;
Wpływ warunków meteorologicznych na miejską wyspę we Wrocławiu;
Cyrkulacja powietrza i masy atmosferyczne;
zachmurzenie i prędkość wiatru;
Stan równowagi i struktura termiczna warstwy granicznej atmosfery;
Wpływ czynników meteorologicznych na natężenie wyspy ciepła;
Krótkotrwałe modyfikacje pola temperatury;
Uwarunkowania urbanistyczne i struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu;
Model miejskiej wyspy ciepła;
Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter