Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości

Marta Makuch, Dorota Moroń (red.)
ISBN: 978-83-229-3271-1
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 32,00 PLN   

Praca zbiorowa pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń jest kolejną publikacją z serii „Współczesne problemy polityki społecznej”. Podejmuje ona problem młodego pokolenia, rozpatrywanego z różnych punktów widzenia, co przekłada się na odrębne spojrzenia na omawiane tytułowe zagadnienie. Jednym z powodów, który przyczynił się do powstania tej książki, jest przeświadczenie jej redaktorek, że w obszarze polityki społecznej powinny zostać dostrzeżone problemy młodego pokolenia w całej ich złożoności. Praca zawiera jedenaście artykułów, omawiających zasadnicze kwestie, mające istotny wpływ na egzystencję młodego pokolenia, które hasłowo można określić jako edukacja, zatrudnienie, aktywność obywatelska, perspektywy.

 • KATARZYNA ZAMORSKA, Wprowadzenie. Polityka społeczna a młode pokolenie
 • ANDREY LYMAR, Niektóre aspekty pracy z młodzieżą we współczesnej Rosji
 • ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Instytucjonalizacja działań na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży na przykładzie niemieckiego modelu kształcenia obywatelskiego
 • JANINA FRAS, Korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież szkolną — szanse i zagrożenia
 • DOROTA MOROŃ, Polityczna i społeczna aktywność ludzi młodych — w kierunku społeczeństwa obywatelskiego?
 • ROBERT ALBERSKI, MARZENA CICHOSZ, Debiutanci. Aktywność młodych ludzi na rynku wyborczym w Polsce
 • MARTA MAKUCH, Młodzież a europejski rynek „bez-pracy”. Aktywność zawodowa młodych osób w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w XXI wieku
 • JÓZEF ZARZECZNY, Stymulowanie aktywności zarobkowej i zawodowej młodego pokolenia w Polsce jako formy usamodzielniania się społecznego i materialnego
 • KATARZYNA SIPURZYŃSKA-RUDNICKA, Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999–2010
 • ALEKSANDRA GROMELSKA, Kondycja zdrowotna młodych Dolnoślązaków — stan aktualny, perspektywy zmian
 • MARLENA STACH-LEWANDOWSKA, Działania jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na rzecz stwarzania szans dla rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia w Szklarskiej Porębie
 • Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter