Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości

Marta Makuch, Dorota Moroń (red.)
ISBN: 978-83-229-3271-1
Liczba stron: 204
Rok wydania: 2012
Cena: 32,00 PLN   

Praca zbiorowa pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń jest kolejną publikacją z serii „Współczesne problemy polityki społecznej”. Podejmuje ona problem młodego pokolenia, rozpatrywanego z różnych punktów widzenia, co przekłada się na odrębne spojrzenia na omawiane tytułowe zagadnienie. Jednym z powodów, który przyczynił się do powstania tej książki, jest przeświadczenie jej redaktorek, że w obszarze polityki społecznej powinny zostać dostrzeżone problemy młodego pokolenia w całej ich złożoności. Praca zawiera jedenaście artykułów, omawiających zasadnicze kwestie, mające istotny wpływ na egzystencję młodego pokolenia, które hasłowo można określić jako edukacja, zatrudnienie, aktywność obywatelska, perspektywy.

KATARZYNA ZAMORSKA, Wprowadzenie. Polityka społeczna a młode pokolenie

ANDREY LYMAR, Niektóre aspekty pracy z młodzieżą we współczesnej Rosji

ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Instytucjonalizacja działań na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży na przykładzie niemieckiego modelu kształcenia obywatelskiego

JANINA FRAS, Korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież szkolną — szanse i zagrożenia

DOROTA MOROŃ, Polityczna i społeczna aktywność ludzi młodych — w kierunku społeczeństwa obywatelskiego?

ROBERT ALBERSKI, MARZENA CICHOSZ, Debiutanci. Aktywność młodych ludzi na rynku wyborczym w Polsce

MARTA MAKUCH, Młodzież a europejski rynek „bez-pracy”. Aktywność zawodowa młodych osób w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w XXI wieku

JÓZEF ZARZECZNY, Stymulowanie aktywności zarobkowej i zawodowej młodego pokolenia w Polsce jako formy usamodzielniania się społecznego i materialnego

KATARZYNA SIPURZYŃSKA-RUDNICKA, Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999–2010

ALEKSANDRA GROMELSKA, Kondycja zdrowotna młodych Dolnoślązaków — stan aktualny, perspektywy zmian

MARLENA STACH-LEWANDOWSKA, Działania jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na rzecz stwarzania szans dla rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia w Szklarskiej Porębie

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter