Czworoksiąg (Tetrabiblos)

Klaudiusz Ptolemeusz,Grzegorz Muszyński (tłum.)
ISBN: 978-83-229-3306-0
Liczba stron: 264
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii (ok.100 – po 168 n.e.) kojarzy się dziś niemal wyłącznie z obaloną dopiero przez Mikołaja Kopernika teorią geocentryczną w astronomii. Tymczasem przez wieki był ceniony w całej Europie jako autorytet naukowy i jedno z głównych źródeł wiedzy o osiągnięciach naukowych antyku. Wśród wielu dziedzin, których dorobek usystematyzował i przedstawił we własnym ujęciu – jak astronomia (Almagest), kartografia (Geografia) czy optyka – znalazło się też miejsce dla astrologii. Traktat nazwany później Czworoksięgiem to autorska synteza starożytnej tradycji tej dyscypliny. Ptolemeusz stawia astrologię na równi z astronomią, jako jej praktyczny odpowiednik, i dowodzi, że owa materia podlega badaniu rozumowemu. W miejsce wyjaśnień natury religijnej czy magicznej proponuje dla swych tez racjonalne uzasadnienia, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy o świecie. Przedsięwzięciem tym starożytny uczony zapewnił astrologii prestiż, jakim cieszyła się przez wiele następnych stuleci. Czworoksiąg długo znany był przede wszystkim „z drugiej ręki”, poprzez tłumaczenia łacińskie, tudzież komentarze i omówienia. Dopiero wiek XX przyniósł naukowe edycje greckiego tekstu i opracowane na ich podstawie przekłady na języki nowożytne. Dołącza do nich niniejsze wydanie – pierwsze dzieło Ptolemeusza ukazujące się po polsku w przekładzie z greckiego oryginału.

 

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz skrótów

Jarosław Włodarczyk – Polihistor z Aleksandrii

Grzegorz Muszyński – Czworoksiąg i jego polski przekład

CZWOROKSIĄG

Księga pierwsza

1. Wstęp

2. O tym, że da się osiągnąć wiedzę za pomocą astronomii,

oraz na ile jest to możliwe

3. O tym, że jest to również pożyteczne

4. O działaniu planet

5. O [planetach] dobroczynnych i złośliwych

6. O [planetach] męskich i żeńskich

7. O [planetach] dziennych i nocnych

8. O działaniu [planet] w układach względem Słońca

9. O działaniu gwiazd stałych

10. O porach roku

11. O odziaływaniu czterech kierunków [świata]

12. O [znakach] zwrotnikowych, równonocnych, stałych oraz [znakach] o dwoistej postaci

13. O znakach męskich i żeńskich

14. O wzajemnych układach znaków zodiaku

15. O znakach rozkazujących i – odpowiednio – słuchających

16. O [znakach] spoglądających na siebie nawzajem, czyli [znakach] o równej mocy

17. O [znakach] niezwiązanych ze sobą

18. O domach poszczególnych planet

19. O trójkątach

20. O wywyższeniach

21. O rozmieszczeniu rewirów

22. O miejscach i stopniach przynależnych poszczególnym [planetom]

23. O obliczach, wozach i tym podobnych

24. O złączeniach, rozłączeniach i tym podobnych siłach

Księga druga

1. Klasyfikacja astrologii powszechnej

2. O cechach [mieszkańców] stref klimatycznych w ujęciu ogólnym

3. O powinowactwach krain z trójkątami i planetami

4. Zestawienie krajów związanych z poszczególnymi znakami

5. Sposób postępowania przy sporządzaniu indywidualnych prognoz na podstawie zaćmień

6. O ustalaniu krajów, których dotyczy zdarzenie

7. O czasie zajścia prognozowanych zdarzeń

8. O rodzajach bytów, których dotyczy zdarzenie

9. O postaci samego prognozowanego zdarzenia

10. O barwach zaćmień, komet i tym podobnych

11. O nowiu rocznym

12. O szczegółowych właściwościach znaków pod kątem ich wpływu na stan pogody

13. O szczegółowym badaniu warunków pogodowych

14. O znaczeniu zjawisk pogodowych

Księga trzecia

1. Wstęp

2. O poczęciu i narodzinach

3. O wartości stopniowej horoskopu

4. Podział astrologii urodzeniowej

5. O rodzicach

6. O rodzeństwie

7. O płci męskiej i żeńskiej

8. O bliźniętach

9. O [płodach] potwornych

10. O [dzieciach] niezdolnych do życia

11. O długości życia

12. O wyglądzie i temperamencie ciała

13. O chorobach ostrych i przewlekłych schorzeniach ciała

14. O cechach duszy

15. O chorobach duszy

Księga czwarta

1. Wstęp

2. O powodzeniu materialnym

3. O randze społecznej

4. O rodzajach działalności zawodowej

5. O związkach osobistych

6. O dzieciach

7. O przyjaciołach i wrogach

8. O podróżach

9. O rodzajach śmierci

10. O poszczególnych okresach życia

Spis ilustracji, schematów i tabel

Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter