Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna - działalność naukowa - ruch koncertowy

Agnieszka Drożdżewska
ISBN: 978-83-229-3269-8
Liczba stron: 604
Rok wydania: 2012
Cena: 38,00 PLN   

Kolejny tom serii „Musicologica Wratislaviensia” jest publikacją wyjątkową nie tylko dla miłośników muzyki. Każdy, kogo interesuje historia Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego i kultury muzycznej w XIX i XX wieku, powinien sięgnąć po tę pozycję. Agnieszka Drożdżewska z wielką znajomością tematu opowiada o początkach uniwersyteckiej muzykologii po jej rozkwit aż do drugiej wojny światowej, umieszczając tu informacje nieprzeciętnej wagi faktograficznej. Jednak wielość faktów nie przytłacza czytelnika, autorka porusza się bowiem z lekkością po obranym temacie, przybliżając sylwetki osób tworzących uniwersyteckie życie muzyczne, a także poświęcając część pracy studenckim zespołom muzycznym i tym samym życiu studenckiemu. Bogactwo treści dopełnia bardzo bogata warstwa ilustracyjna – blisko 150 zdjęć przedstawiających postaci związane z życiem muzycznym Wrocławia i nie tylko, programy koncertów, strony tytułowe prac naukowych. Wspaniałym zwieńczeniem są aneksy, w których autorka pomieściła między innymi kalendarium koncertowe i wykaz muzyków KAIKM i MI. Pozycja obowiązkowa na półce nie tylko melomana.

Wprowadzenie

Rozdział I • Początki kultury muzycznej na Uniwersytecie Wrocławskim

1. Dzieje uczelni w zarysie

2. Muzyka na Akademii Leopoldyńskiej (1702–1811)

Rozdział II • Edukacja muzyczna i badania naukowe

1. Królewski Akademicki Instytut Muzyki Kościelnej (Das Königliche Akademische Institut für Kirchenmusik)

1.1. Powstanie, cele, struktura i program nauczania

1.1.1. Friedrich Wilhelm Berner (1815–1827)

1.1.2. Joseph Ignaz Schnabel (1815–1831)

1.1.3. Studenci w latach 1815–1827

1.2. Stabilizacja modelu edukacyjnego i pierwsze wykłady historyczne

1.2.1. Carl Georg Vivigens von Winterfeld (1818–1832)

1.2.2. Johann Theodor Mosewius (1827–1858)

1.2.3. Josef Franz Wolf (1831–1843) i Felix Expedit Baumgart (1844–1871)

1.2.4. Carl Reinecke (1859–1860)

1.2.5. Studenci w latach 1827–1860

1.3. Rozwój badań naukowych i praktyki wykonawczej

1.3.1. Julius Schäffer (1860–1901)

1.3.2. Moritz Brosig (1871–1887)

1.3.3. Emil Bohn (1887–1909)

1.3.4. Studenci w latach 1860–1909

1.4. Narodziny muzykologii — Otto Kinkeldey (1909–1914)

1.4.1. Doktoranci

1.4.2. Studenci

2. Instytut Muzyczny (Musikalisches Institut bei der Universität Breslau)

2.1. Seminarium Muzykologiczne (Musikwissenschaftliches Seminar)

2.1.1. Profesorowie zwyczajni

2.1.1.1. Max Schneider (1915–1929)

2.1.1.2. Franz Arnold Schmitz (1930–1939)

2.1.2. Docenci

2.1.2.1. Peter (Paul Ernst) Epstein (1927–1932)

2.1.2.2. Walther Vetter (1928–1944)

2.1.2.3. Ernst Kirsch (1929–1941)

2.1.2.4. Fritz Feldmann (1937–1941)

2.1.3. Doktoranci

2.1.4. Studenci

2.2. Wyższy Instytut Wychowania Muzycznego i Muzyki Kościelnej

2.2.1. Okoliczności powstania Oddziału Muzyki Szkolnej (Abteilung für Schulmusik) i przekształcenie placówki w instytut

2.2.2. Program kształcenia i kadra pedagogiczna

2.2.3. Studenci

3. Obiekty dydaktyczne

3.1. Biblioteka

3.2. Sala Muzyczna

Rozdział III • Działalność koncertowa akademickich zespołów i towarzystw muzycznych

1. Instytutowe zespoły muzyczne

1.1. Chór instytutowy i Stowarzyszenie Muzyki Kościelnej

1.2. Chóry konfesyjne

1.2.1. Chór św. Cecylii (Cäcilienchor)

1.2.2. Chór św. Jana (Johannischor)

1.3. Collegium Musicum

2. Niezależny studencki ruch muzyczny

2.1. Akademickie Stowarzyszenie Muzyczne (Akademischer Musikverein)

2.1.1. Powstanie i pierwsze lata działalności (1822–1830)

2.1.2. Okres stabilizacji poziomu artystycznego (1831–1850)

2.1.3. Koncerty poza uniwersytetem i rozwiązanie zespołu (1851–1860)

2.2. Studencka Liedertafel (Studenten-Liedertafel)

2.3. Akademickie Stowarzyszenie Śpiewacze Leopoldina

2.3.1. Między zespołem muzycznym a korporacją studencką (1864–1881)

2.3.2. Korporacja pod profesjonalną dyrekcją artystyczną (1881–1901)

2.3.3. Udział zespołu w strukturach związku niemieckich chórów studenckich (1898–1935)

2.4. Studenckie Stowarzyszenie Śpiewacze Fridericiana

2.5. Chór Akademicki (Akademischer Chor, Studentenchor)

2.6. Akademickie Stowarzyszenie Wagnerowskie (Akademischer Richard-Wagner-Verein)

Wnioski końcowe

Aneksy

1. Dyrektorzy Królewskiego Akademickiego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz Instytutu Muzycznego przy Uniwersytecie Wrocławskim

2. Wykaz muzyków działających w KAIKM i MI w latach 1815–1944

3. Dyrygenci AMV, Studenckiej Liedertafel oraz Stowarzyszenia Śpiewaczego Leopoldina w latach 1822–1935

4. Kalendarium koncertowe

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Spis ilustracji

Dokumentacja fonograficzna działalności artystycznej Instytutu Muzycznego (lata 30. i 40. XX wieku)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter