Romanica Wratislaviensia LIX. Figure(s) du Traducteur

Elżbieta Skibińska (red.)
ISBN: 978-83-229-3279-7
Liczba stron: 388
Rok wydania: 2012

Tom 59 czasopisma Romanica Wratislaviensia dotyczy jednej z ważniejszych kwestii w najnowszych badaniach nad przekładem: roli tłumacza i wyzwań stających przed nim we współczesnym świecie, w którym – wg Daniela Gouadeca – „wszystko podlega przekładowi”, a przekład – jak mówi George Steiner – stanowi conditio humana.

Składające się na tom artykuły przedstawiają postać tłumacza obserwowaną w różnych perspektywach; znajdujemy w nim studia na temat różnych wyobrażeń – metaforycznych, literackich, utrwalonych w stereotypach, wpisanych w teoretyczne wypowiedzi przekładoznawców – dotyczących tłumacza, jego pracy, statusu i roli społecznej. Obrazy te dopełniane są charakterystyką różnych grup tłumaczy dawnych i współczesnych (ustnych, teatralnych, literackich...), opartą na analizie różnorodnych źródeł (listów i relacji z podróży, archiwów procesów sądowych, ankiet przeprowadzonych wśród samych tłumaczy). Uzupełniają je portrety tłumaczy, którzy wnieśli czy wnoszą wyrazisty wkład w praktykę przekładową lub w refleksję nad nią.

Zawarte w tomie prace zainteresują oczywiście przekładoznawców, ale także badaczy, którzy zajmują się różnymi formami kontaktów międzykulturowych oraz pośrednikami niezbędnymi w tych kontaktach, a więc literaturoznawców, teatrologów, kulturoznawców, historyków i socjologów.

Présentation (Elżbieta Skibińska)

I. Traducteur (au) figuré

Yves Gambier, Le traducteur défiguré?

Michaël Mariaule, La traduction en images et l’image du traducteur à travers les âges

Joanna Jakubowska-Cichoń, Configuration traducteur–auteur: jeu sur deux lignes. Sur la Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent

Monika Grabowska, Le traducteur vu par son auteur

Jadwiga Cook, Figure de rêve ou comment les étudiants se figurent le traducteur

Agata Rębkowska, Traducteur polonais de dessins animés: une figure importante?

II. Figures (re )construites

Magda Heydel, La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration

Małgorzata Gaszyńska-Magiera, De la (non)visibilité des traducteurs polonais de la littérature latino-américaine à l’époque du boom polonais

Maria Papadima, Le retraducteur: un traducteur pas comme les autres?

Marzena Chrobak, Truchements de Normandie — essai de la reconstruction d’une figur

Małgorzata Tryuk, Figure(s) de l’interprète / Rôle(s) de l’interprète

Natalia Paprocka, Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française: pour un portrait collectif

Agnes Whitfield, Méthode et pratique du portrait: sur les traces des traducteurs

Elżbieta Skibińska, Missionnaire, consacrant, passeur, héraut...? Figures du traducteur de littérature polonaise en France

Justyna Łukaszewicz, Traducteurs de théâtre — portrait de groupe

Regina Solová, Les traducteurs assermentés polonais vus par eux-mêmes

III. traducteurs : figures particuli Ères

Peter Schnyder, André Gide, traducteur paradoxal

Daniel Gagnon, Figures de l’auto-traducteur dans le contexte canadien-québécois

Joanna Górnikiewicz, Figures des premiers traducteurs polonais de Proust

Tania Collani, Les masques du traducteur: l’exemple d’Aldo Camerino

Alfred Strasser, Karl Dedecius — traducteur et médiateur entre la Pologne et l’Allemagne

Enrico Monti, Hofstadter et les paradoxes de la traduction

Tatiana Musinova, Céline en Russie. La traduction de Voyage au bout de la nuit par Yuriy Korneev

IV. Traducteur au th éâtre

Beata Baczyńska, Traducteur au théâtre: Juliusz Słowacki et son Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca)

Constantin Bobas, Mises en traduction théâtrale: Valère Novarina — Dimitris Dimitriadis, contextualisations multiples d’un événement scénique

Aleksandra Chrupała, Joanna Warm uzińska-Rogóż, Femmes, joual et figure du traducteur: version polonaise d’Albertine, en cinq temps de Michel Tremblay

V. Figures inattendues

Maryla Laurent, Le mystère irréductible de l’oeuvre quand la figure du traducteur se démultiplie

Kaja Gostkowska, Figure invisible ou le traducteur sans le savoir. Sur un aspect du discours rapporté dans les textes biomédicaux français et polonais

Witold Ucherek, Le traducteur et le dictionnaire bilingue. Équivalents de « za » spatial dans les dictionnaires polonais-français

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter