Studia Systematica 2. Substancja

Marek Piwowarczyk (red.)
ISBN: 978-83-229-3351-0
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 29,00 PLN   10,00 PLN  

Kategoria substancji odgrywała i nadal odgrywa doniosłą rolę w filozofii. Choć jest ściśle kategorią metafizyczną, to jednak jej rozumienie miało wpływ na szereg stanowisk z zakresu innych dziedzin filozofii: teorii poznania, etyki, aksjologii, filozofii przyrody, filozofii religii. Prezentowana monografia zawiera rozprawy poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z kategorią substancji oraz teorią zwaną substancjalizmem. Podjęte zostały: problem rozumienia substancji w filozofii Arystotelesa, problem jednostkowienia substancji, jej stosunku do własności, zagadnienie formy substancjalnej, możliwości istnienia substancji złożonych (czy choćby tylko rozciągłych), problemy związane z trwaniem w czasie oraz zagadnienie stosowalności kategorii substancji do osób, artefaktów i cząstek elementarnych.

 • Wstęp
 • ANDRZEJ MARYNIARCZYK, Substancja jako klucz do rozumienia metafizyki Arystotelesa. Od fizykalnego do metafizycznego pojęcia substancji
 • MARTYNA KOSZKAŁO, Jednostkowienie substancji
 • MAREK PIWOWARCZYK, Struktura kategorialna substancji
 • TOMASZ DUMA, Forma substancjalna
 • TOMASZ KĄKOL, Czy ontologia czterowymiarowa jest równoważna ontologii trójwymiarowej?
 • MAREK ROSIAK, Substancjalność a podzielność
 • PAWEŁ GARBACZ, Substancjalność artefaktów
 • ANDRZEJ ŁUKASIK, Problem substancjalności cząstek elementarnych
 • MARIUSZ GRYGIANIEC, Substancjalność osób
 • Indeks nazwisk
 • Indeks pojęć
 • Autorzy tomu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter