Witkacy na scenach PRL-u

Piotr Rudzki
ISBN: 978-83-229-3327-5
Liczba stron: 700
Rok wydania: 2013
Cena: 54,00 PLN   43,20 PLN  

Dzieje sceniczne Witkacego to ważny rozdział historii teatru w okresie PRL-u. Rozpoczyna je Mątwa w Teatrze Cricot 2 Tadeusza Kantora (12 maja 1956), a zamyka inscenizacja sztuki ONI w marcu 1989. Odbyło się ponad sto premier w teatrach dramatycznych, muzycznych, lalkowych, eksperymentalnych, studenckich, amatorskich, szkolnych oraz radiowych i w teatrze telewizji. Autor omawia je w porządku chronologicznym, opisując lub rekonstruując ich kształt sceniczny. Witkacy okazał się trudnym wyzwaniem dla teatru i o to, jak grać jego sztuki, spierali się krytycy, a odpowiedzi szukali najwybitniejsi twórcy: Erwin Axer, Jerzy Grzegorzewski, Zygmunt Hübner, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Maciej Prus, Krzysztof Pankiewicz, Józef Szajna i inni. Nie tylko to było powodem atrakcyjności dramaturgii Witkacego, ale przede wszystkim zawarta w niej wizja społeczeństwa zunifikowanego, która łatwo dawała się aktualizować jako krytyka panującego w Polsce po roku 1945 systemu społeczno-politycznego. Czy udało się znaleźć „styl Witkiewiczowski”? Co to znaczy, że Witkacy został „przeszajnowany”? Kiedy koń zamawiający whisky w barze jest śmieszny? Jak się zostaje klasykiem? Jaki wpływ miała cenzura na repertuar teatrów w Polsce? Co się musi zdarzyć, aby awangardowe dzieło stało się „przebojem” stanu wojennego? Czy Witkacy odniósł sukces, czy był tylko modny? Na te i inne pytania odpowiada książka Piotra Rudzkiego.

UWAGA: ostatnie egzemplarze, posiadają uszkodzony grzbiet okładki.

Wprowadzenie

O przedwojennych inscenizacjach sztuk Witkacego w Polsce słów kilka

Część I. Pierwsze powojenne inscenizacje (1956–1963)

Witkacy Tadeusza Kantora

Początek — Mątwa

W małym dworku

Wariat i zakonnica

Kurka Wodna

Koniec — Nadobnisie i koczkodany

Wariat i zakonnica w małym dworku

Szewcy zawieszeni

W małym dworku oraz Wariat i zakonnica w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

W małym dworku w Bydgoszczy

W małym dworku, Szewcy oraz Wariat i zakonnica w teatrach propozycji i na scenach studenckich

W małym dworku na scenie amatorskiej w Lublinie

W małym dworku w Koszalinie

Prapremiera ONYCH w Akademickim Teatrze Prób „Centon”

Część II. Trudna stabilizacja (1964–1970)

Witkacy Jerzego Jarockiego

Prapremierowa inscenizacja Matki

Szewcy

Matka w Czystej Formie Jarockiego

Teraz oni

Kurka Wodna w Teatrze Narodowym

ONI Franciszka Starowieyskiego

Szewcy Włodzimierza Hermana w Teatrze Kalambur

Prapremiera Szalonej lokomotywy w Teatrze 38

Mister Price w Katowicach

Prapremiera Sonaty Belzebuba w Białymstoku

Mątwa i Wścieklica zamiast Szewców w Narodowym

Wścieklica w Teatrze Wybrzeże

Wrocławscy ONI w Warszawie

Prapremiera Gyubala Wahazara w Poznaniu

Wścieklica z Zabawą Sławomira Mrożka w objeździe

Sonata Belzebuba w Łodzi

Prapremiera Nadobniś i koczkodanów w Studenckim Teatrze IWG

ONI Nowe Wyzwolenie Józefa Szajny

Prapremiera Bezimiennego dzieła w Krakowie

Wahazar w Kalamburze, Wahazar w Narodowym, Bezimienne dzieło w Teatrze Wybrzeże — inscenizacje zatrzymane przez cenzurę

Pragmatyści W małym dworku Krzysztofa Pankiewicza

Sonata Belzebuba Włodzimierza Hermana

W małym dworku Krystyny Meissner

Sonata Belzebuba Wandy Laskowskiej

Witkacy Jerzego Grzegorzewskiego

Demoniczny nadkabaret

Szewcy w bielach i szarościach

Witkacy Macieja Prusa

Jan Maciej Karol Wścieklica

Szewcy w Kaliszu

Szewcy w Warszawie

Gyubal Wahazar

Szewcy w PWST w Krakowie

Między matkami

Matka Tadeusza Minca

Nowe Wyzwolenie z Pelikanem Augusta Strindberga we Wrocławiu

W małym dworku Zygmunta Hübnera w Teatrze Telewizji

Sonata Belzebuba w Rzeszowie

Psychologiczna Matka Erwina Axera

Matka Waldemara Krygiera

Część III. Dramatopisarz na usługach (1971–1981)

Festiwal Szewców

Szewcy Wojciecha Boratyńskiego w Bielsku-Białej

Szewcy Stanisława Wieszczyckiego w Białymstoku

Szewcy w Szczecinie

Szewcy Stanisława Wieszczyckiego w Rzeszowie

Szewcy Wojciecha Boratyńskiego w Gnieźnie

Szewcy w Płocku

Szewcy we Wrocławiu

Szewcy w Jeleniej Górze

Szewcy Jacka Bunscha w Wałbrzychu

Szewcy w Sopocie

Szewcy ponownie w Szczecinie

Karuzela z Wścieklicami

Wścieklica przypomniany

Wścieklica „à la manière Prus”

Wścieklica naturalistyczny

Wścieklica kontrowersyjny

Wścieklica powtórzony

Wścieklica realistyczny

Wścieklica podwojony

Wścieklica historyczny

Wścieklica osamotniony

Wścieklica autorski

Wścieklica zniechęcony

Wścieklica Tadeusza Janczara

Wścieklica jednorazowy

Wścieklica ze sławojką w tle

Prapremiera Janulki, córki Fizdejki

Witkacy Krystiana Lupy

Nadobnisie i koczkodany w krakowskiej PWST

Telewizyjny Wariat i zakonnica

Nadobnisie i koczkodany w Jeleniej Górze

Pragmatyści

Bezimienne dzieło albo Teatr ujawnienia

Prapremiera Macieja Korbowy i Bellatrix albo Teatr Strefy

Witkiewicz rozrywkowy

Prapremiera Panny Tutli-Putli

Szalona lokomotywa w Teatrze STU

Część IV. Końcówka (1982–1989)

Szewcy na wojnie

Toruńscy Szewcy Jerzego Krasowskiego, czyli wiatr historii

Szewcy w wannie, czyli rewia w Katowicach

Szewcy Jacka Bunscha we Wrocławiu, czyli reaktywacja

Szewcy w Teatrze Powszechnym w Łodzi, czyli wierność

Szalony autor Szewców w Lublinie, czyli optymizm

Warszawscy Szewcy Jerzego Krasowskiego, czyli kabaret

Szewcy w Opolu, czyli rozbrojenie

Kurka wodna z tym jubileuszem

Czas na Gyubala Wahazara

Prapremiera Niepodległości trójkątów

Kurka Wodna Andrzeja Markowicza

Janulka, córka Przegrodzkiego

Tak zwana ludzkość w obłędzie, czyli ostatni performans

Zakończenie

Spis inscenizacji

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Summary

Indeks osób

Spis fotografii

FotografieKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter