Chiński teatr xiqu. Interpretacja antropologiczna

Marta Steiner
ISBN: 978-83-229-3363-3
Liczba stron: 364
Rok wydania: 2013
Cena: 47,00 PLN   

Xiqu (opera pekińska) — to jedna z tradycyjnych form teatru chińskiego, ewoluująca od około czterech tysięcy lat i istniejąca w niemal czterystu odmianach lokalnych, historycznych i współczesnych. Autorka definiuje ją jako „przedstawienie obejmujące śpiew liryczny tekstu poetyckiego, melorecytację, mowę, taniec, pantomimę i akrobatykę, działania, którym stale towarzyszy wykonywana na żywo muzyka”. Książka poszerza polskie badania nad tym gatunkiem klasycznego teatru muzycznego, wyjaśniając specyfikę formy teatralnej na tle historii i systemów duchowo-mentalnych Chin.

Podziękowania

 

Wstęp

 

Rozdział I. Krótka historia tradycyjnego teatru chińskiego

Materiały źródłowe do historii dramatu chińskiego

Taniec

Szamanizm

Kult przodków

Maski

Popisy zręczności — juedixi i baixi

Pierwsze scenki dramatyczne

Narracje dramatyczne

Poezja

Sad Grusz

Song-zaju — zaginione prototypy xiqu

Yuan-zaju — narodziny dramatu jako rodzaju literackiego

Nanxi, czyli dramaty południa Chin

Chuanqi

Kunqu — muzyczne dramaty dla koneserów

Jingju — stolica nadaje ton

Xiqu zmodernizowane — czasy Chińskiej Republiki Ludowej

Historia xiqu — konkluzje

Rozdział II . Tradycyjna chińska myśl teatralna

Wprowadzenie

Od czasów antycznych do dynastii Song (IV w. p.n.e.–1279 n.e.)

Dynastia Yuan (1271–1368) i dynastia Ming (1368–1644)

Dynastia Qing (1644–1911)

Dwudziesty wiek

Rozdział III . Esencjalizm

Esencjalizm jako zasada formowania konwencji na tradycyjnej chińskiej scenie

Esencja gestu i poruszeń ciała

Emblematy

Ilustratory

Manipulatory, czyli zachowania samodotykowe

Stylizacja

Źródła konwencji ruchowych

Esencja przedmiotu oraz „rekwizyty wyobrażeniowe” jako determinanty żywotności scenicznego gestu

Esencja przestrzeni

Esencja czasu

Esencje typów ludzkich — system emploi

Esencja płci — aktorstwo cross-gender jako paradygmat chińskiej sceny

Rozdział IV. Teoria trzech skarbów, czyli jing, qi i shen

Jing

Qi

Shen

Neidan

Chińskie praktyki somatyczne

Makijaż jako emanacja jing, qi oraz shen

Rozdział V. System pięciu przemian i kosmologia korelatywna

Pięć przemian

Pięć emocji

Myślenie asocjacyjne i kosmologia korelatywna

Hieroglif — ruch a kaligrafia

Yin i yang, czyli dualizm komplementarny

Zakończenie

Kalendarium

Bibliografia

Summary

Indeks nazw osobowych

Spis fotografii

Fotografie



Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter