Poznanie, Kosmos, Cywilizacja

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
ISBN: 978-83-229-3390-9
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 39,00 PLN   20,00 PLN  

Interdyscyplinarne seminarium Studium Generale stanowi forum umożliwiające prezentację najnowszych osiągnięć naukowych oraz dyskusję nad możliwością i celowością ich wykorzystania dla dobra człowieka. Kolejny, XVII tom zawiera teksty wykładów i wprowadzenia do dyskusji, zaprezentowane w roku akademickim 2011/2012.

Część pierwsza tomu obejmuje zagadnienia związane z procesem poznania.

Część druga została poświęcona problemom Kosmosu, historii powstania mgławic oraz składnikom Wszechświata, których natura nie jest jeszcze poznana.

Najobszerniejsza, trzecia część tomu obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące cywilizacji. Autorzy zajęli się pokładami gazu łupkowego w Polsce i możliwościami jego eksploatacji; wpływem upraw GMO na ekonomikę upraw i środowisko; nowoczesnymi metodami operacyjnymi w chirurgii XXI wieku; spowalnianiem procesu starzenia dzięki zastosowaniu przeciwutleniaczy; nowymi typami użytkowymi lnu. Poruszone zostały też problemy związane z rozwojem miast, zwłaszcza z budowaniem wysokich budynków.

Uwagi wstępne

Poznanie

Krzysztof A. MEISSNER, Granice poznania

Wprowadzenie do dyskusji: Jerzy Lukierski

Ewa GUDOWSKA-NOWAK, Przypadek, złożoność, samoorganizacja — paradygmaty ewolucji naukowo-kulturalnej w pracach Ilyi Prigogine’a

Wprowadzenie do dyskusji: Janusz Jędrzejewski

Maria DĄBROWSKA, Porządek rodzi się z chaosu

Kosmos

Andrzej MARECKI, Z historii Wszechświata. Pierwsze galaktyki

Marek DEMIAŃSKI, Jasne i ciemne strony Wszechświata

Alicja SZASTYŃSKA-SIEMION, Poezja i astronomia w starożytnej Grecji

Cywilizacja

Michał P. MIERZEJEWSKI, Gaz łupkowy w Polsce

Zygmunt PETRU, Węgiel, jakiego nie znaliśmy — Nagrody Nobla

Mieczysław CHORĄŻY, Geny, genetyczne modyfikacje i biologiczne problemy

Katarzyna LISOWSKA, Magdalena GUDYKA, Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i stosunki społeczne

Jan SZOPA-SKÓRKOWSKI, Nowe typy użytkowe lnu — wieloaspektowe wykorzystanie

Grzegorz BARTOSZ, Tlen, starzenie się, przeciwutleniacze

Wprowadzenie do dyskusji: Janina Gabrielska

Wojciech WITKIEWICZ, Chirurgia XXI wieku

Urszula SŁAWIŃSKA, Sto lat badań nad regeneracją rdzenia kręgowego

Wprowadzenie do dyskusji: Anna Jaskólska

Tadeusz ZIPSER, Miasto dzisiejsze a jego struktura w przyszłości

Janusz RĘBIELAK, Zespolony system konstrukcyjny budynków wysokich

Bogusław BEDNAREK, Oracje pogrzebowe poświęcone Janowi Karolowi ChodkiewiczowiKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter