Instytuty polskie. Zmiany modelowe w funkcjonowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2011

Anna Umińska-Woroniecka
ISBN: 978-83-229-3259-9
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2013
Cena: 35,00 PLN   

Książka Anny Umińskiej-Woronieckiej porusza tematykę polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2011. Autorka dokonuje w pracy przeglądu terminologii związanej z dyplomacją kulturalną, definiuje ją na gruncie polskiej praktyki dyplomatycznej, omawia także założenia reformy polskiej dyplomacji kulturalnej realizowanej od 1998 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Autorka, chcąc ukazać rolę dyplomacji kulturalnej w polskiej polityce zagranicznej po 1998 roku, analizuje również szeroko proces formułowania jej założeń i celów. Praca ukazuje także przykłady funkcjonowania owego zagadnienia w praktyce, znajdziemy tu opis funkcjonowania placówek zagranicznych: Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, Instytutu Polskiego w Rzymie, Sztokholmie i Budapeszcie. Elementem wzbogacającym książkę są umieszczone na końcu fotografie.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE I ROLA DYPLOMACJI KULTURALNEJ W POLITYCE ZAGRANICZNEJ

1. Redefinicja pojęcia „dyplomacja kulturalna”: od międzynarodowych stosunków kulturalnych do dyplomacji publicznej

2. Dyplomacja kulturalna w ujęciach polskiej służby zagranicznej

3. Pojęcie dyplomacji kulturalnej

ROZDZIAŁ II. POLSKA DYPLOMACJA KULTURALNA U PROGU XXI WIEKU

1. Ku polskiemu modelowi dyplomacji kulturalnej

2. Realizacja założeń polskiego modelu dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2000

2.1. Instytucjonalny wymiar reformy dyplomacji kulturalnej

2.2. System finansowania dyplomacji kulturalnej

2.3. Nowy model funkcjonowania instytutów polskich

ROZDZIAŁ III. POLSKA DYPLOMACJA KULTURALNA W LATACH 2001–2011: ZMIANA CZY KONTYNUACJA . . .

1. Rola dyplomacji kulturalnej w polityce zagranicznej w latach 2001–2007

2. Sieć polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 2001–2007

3. Współpraca i koordynacja w zakresie dyplomacji kulturalnej w latach 2001–2007

4. Polska dyplomacja kulturalna od 2008 roku

5. Dyplomacja kulturalna w obliczu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV. POLSKA DYPLOMACJA KULTURALNA W PRAKTYCE PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

1. Instytut Kultury Polskiej w Londynie

1.1. Rys historyczny

1.2. Kierunki działalności IKP w Londynie po 1989 roku

1.3. Instytut Kultury Polskiej a reforma polskiej dyplomacji kulturalnej

2. Instytut Polski w Rzymie

2.1. Początki Instytutu Polskiego w Rzymie

2.2. Podstawy prawne działalności Instytutu Polskiego w Rzymie

2.3. Kierunki działalności Instytutu Polskiego w Rzymie

3. Instytut Polski w Sztokholmie

3.1. Geneza Instytutu Polskiego w Sztokholmie

3.2. Działalność Instytutu Polskiego w Sztokholmie po 1990 roku

4. Instytut Polski w Budapeszcie

4.1. Początki polskiej placówki na Węgrzech

4.2. Działalność Instytutu Polskiego w Budapeszcie w latach 90.

4.3. Model organizacyjny placówki

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Spis tabel

Spis ilustracji

Ilustracje


Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter