Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich

Bogusław Raba
ISBN: 978-83-229-3413-5
Liczba stron: 212 + płyta audio
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 45,00 PLN   29,00 PLN  

Rozprawa Bogusława Raby jest zwieńczeniem pierwszego etapu badań autora nad muzyką organową na Śląsku w dobie romantyzmu. Gatunek fantazji organowej, zwłaszcza w postaci fantazji chorałowej, jest swoistą muzyczną summą uprawianych wówczas form twórczości organowej. Fantazja organowa, jak żaden inny gatunek muzyki organowej w typie tak zwanych wielkich form muzycznych, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem kompozytorów działających na Śląsku. Stwarza to dogodną perspektywę do prześledzenia przemian gatunkowych w twórczości poszczególnych kompozytorów oraz specyfiki śląskiej muzyki organowej w kontekście synchronicznym i diachronicznym.

Wprowadzenie. Romantyzm — śląskość — fantazja
Rozdział I • Zagadnienia heurystyczne
1.1. Muzyka organowa na Śląsku w epoce romantyzmu. Problem śląskiej szkoły organowej
1.2. Fantazja organowa w aspekcie systematycznym i historycznym
1.2.1. Fantazja swobodna — między imaginatio a ratio
1.2.2. Fantazja chorałowa
1.3. Fantazja organowa na Śląsku w epoce romantyzmu
1.3.1. Stan badań
1.3.2. Literatura przedmiotu
Rozdział II • Fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich epoki romantyzmu — aspekt analityczny
2.1. Ernst Köhler — retrospekcja w formie improwizacyjnej parafrazy
2.1.1. Rys biograficzny
2.1.2. Charakterystyka fantazji organowych
2.1.3. Fantasie über Halleluja aus G.F. Händel’s „Messias” op. 22
2.2. Adolph Friedrich Hesse — między patosem a sentymentem: swobodna fantazja koncertowa
2.2.1. Rys biograficzny
2.2.2. Charakterystyka fantazji organowych
2.3. Moritz Brosig — między syntezą wielkich tradycji a metamorfozą
2.3.1. Rys biograficzny
2.3.2. Charakterystyka fantazji organowych
2.4. Heinrich Reimann — muzyczna eschatologia „Od ziemskiego mroku ku wiecznej światłości”
2.4.1. Rys biograficzny
2.4.2. Fantasie und Fuge über „Wie schön leucht’ uns der Morgenstern” op. 25
2.5. Fritz Lubrich der Jüngere — Regerowski stilus fantasticus jako styl uniwersalny
2.5.1. Rys biograficzny
2.5.2. Fantasie und Fuge d-moll op. 54
2.5.3. Kontekst stylokrytyczny: dziedzictwo Regera
2.6. Jan Gawlas — późny romantyzm z modernistycznymi interpolacjami
2.6.1. Rys biograficzny
2.6.2. Charakterystyka fantazji organowych
2.6.3. Fantazja i fuga na temat „Wśród nocnej ciszy” op. 12
2.7. Kontynuacja tradycji — historyczny model w funkcji artystycznej i liturgicznej. Improwizowana Fantazja w stylu romantycznym na temat pieśni „Boże coś Polskę”
2.7.1. Powrót do źródeł — fantazja ex promptu
2.7.2. Warstwa strukturalna a kontekst semiotyczny
Rozdział III • Problematyka interpretacyjna
3.1. Podstawy aparatu wykonawczego
3.1.1. Ogólna charakterystyka interpretacji wykonawczej
3.1.2. Aplikatura
3.2. Estetyka brzmienia
3.3. Kształtowanie formy — między cyklicznością a przekomponowaniem
3.3.1. Improwizacyjność — forma formans
Rozdział IV • Zagadnienia stylistyczne i estetyczne
4.1. Autentyzm dzieła — autentyzm interpretacji wykonawczej
4.2. Między funkcjonalnością a autotelicznością — perspektywa semiotyczna
4.3. Fantazja jako główny gatunek śląskiej twórczości organowej romantyzmu
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk
Spis przykładów nutowych
Wykaz ilustracji
Spis utworów na płycie CD

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter