Audiosfera Wrocławia

Robert Losiak, Renata Tańczuk (red.)
ISBN: 978-83-229-3409-8
Liczba stron: 404
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   
Cena: 19,00 PLN   

Problematyka audiosfery i słuchania ogniskuje dziś uwagę medioznawców, estetyków, kulturoznawców, historyków, a także architektów, muzykologów, geografów. Zawarte w tomie studia nad audiosferą Wrocławia zawierają rezultaty badań prowadzonych przez zespół autorski. Zostały one zakomponowane w trzy odrębne, a zarazem dopełniające się segmenty. Ich autorami są muzykolodzy i kulturoznawcy, a także zaproszeni do współpracy badacze o kompetencjach historycznych i antropologicznych. Różnorodność perspektyw badawczych pozwala na konfrontację odmiennych metodologii badań audiosfery i pejzażu dźwiękowego oraz sposobów artykulacji poruszanych problemów. Dokonana rejestracja audiosfery Wrocławia tworzy szczególnego rodzaju dokumentację: utrwalony zapis fragmentu życia miasta i codzienności jego mieszkańców.

 • Stefan Bednarek, Słowo wstępne
 • Robert Losiak, Renata Tańczuk, Wprowadzenie

Część I. Badania audiograficzne

 • Robert Losiak, Wrocław słuchany. Audiosfera miasta w perspektywie badań terenowych
 • Wioleta Muras, Brzmieniowe oblicza czasu. Stabilność i zmienność audiosfery Wrocławia
 • Trójgłos o dźwiękach wody
  • Robert Losiak, Między naturą a kulturą — fonosfera wody w pejzażu dźwiękowym miasta. Głos pierwszy
  • Joanna Gul, Brzmienia wody na obszarze wrocławskiej Wielkiej Wyspy. Głos drugi
  • Kamila Staśko-Mazur, Odra i Bystrzyca — dwa oblicza obecności rzek w audiosferze Wrocławia. Głos trzeci
 • Maja Męzińska, Audiosfera Wielkiej Wyspy. Z notatnika badań terenowych

Część II. Artefakty brzmieniowe miasta

 • Wioleta Muras, Katarzyna Orzołek, Hejnał — dźwiękowa wizytówka miasta
 • Ewelina Grygier, Muzyka ulicy we współczesnym Wrocławiu
 • Tomasz Sielicki, Dzwony Wrocławia — historia i współczesność

Część III. Z badań nad recepcją audiosfery

 • Renata Tańczuk, Projekt badań recepcji audiosfery Wrocławia i jego realizacja
 • Renata Tańczuk, Jak brzmi Wrocław? Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w relacjach jego mieszkańców
 • Michał Kasprzak, Wielkomiejskie hałasy
 • Aleksandra Kil, (Od)głosy zza ściany. Audiosfera wrocławskich sąsiedztw w perspektywie teorii aktora-sieci
 • Jacek Małczyński, Odgłosy przyrody w pejzażu dźwiękowym Wrocławia

Część IV. Głosy mieszkańców

 • Rafał Augustyn, Moje dźwięki
 • Paweł Banaś, „Pieją koguty”
 • Stefan Bednarek, Ejdetyka dźwięków tramwajowych
 • Stanisław Bereś, Zadymy. Rejestracja
 • Maksymilian Kapelański, Wspomnienia dźwiękowe z mojego dzieciństwa we Wrocławiu i w Toronto
 • Ewa Kofin, Dawna i współczesna audiosfera Wrocławia
 • Jan Miodek, Wrocławskie wspomnienia dźwiękowe
 • Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Audiosfera Wrocławia — we wspomnieniu
 • Stanisław Szelc, Miejski folk?
 • Jan Waszkiewicz, Obraz i dźwięk
 • Andrzej Zawada, Wrocław przemawia szeptem
 • Wanda Ziembicka-Has, Dźwięki, których nie widać
 • Renata Tańczuk (oprac.), Spacery dźwiękowe po Wrocławiu

Aneks

 • Załącznik nr 1. Kwestionariusz wywiadu
 • Załącznik nr 2. Lista respondentów

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter