W poszukiwaniu jedności — dwudziestolecie Studium Generale

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
ISBN: 978-83-229-3454-8
Liczba stron: 268
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   19,00 PLN  

XVIII tom Studium Generale ma szczególny charakter, przypada bowiem na dwudziestolecie działalności interdyscyplinarnego seminarium powołanego do życia przez prof. Jerzego Mozrzymasa. Przewodnią ideą, która towarzyszyła powstaniu i działalności Studium Generale, było tworzenie pomostów między dziedzinami wiedzy specjalistycznej, poszukiwanie uniwersalnych praw rządzących w różnych obszarach otaczającego nas świata. Niniejszy tom zawiera wykłady oraz wprowadzenia do dyskusji prezentowane na seminarium w roku akademickim 2012/2013, poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu przyrody i kultury. Z okazji 50. rocznicy zapoczątkowania informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim zamieszczone zostały wspomnienia z tego pionierskiego okresu.Uwagi wstępne
Początki i historia Studium Generale
Przyroda
Krzysztof A. MEISSNER, Czy może istnieć naukowa Teoria Wszystkiego?
Maciej ŻYLICZ, Biologia syntetyczna: jak powstało życie na Ziemi?
Maciej NOWAK, Chiralność w świecie materii nieożywionej
Beata ZAGÓRSKA-MAREK, Zjawisko chiralności w świecie materii ożywionej
Józef SPAŁEK, Od nadprzewodnictwa do cząstki Higgsa
Wprowadzenie do dyskusji: Grażyna Kontrym-Sznajd
Kazimiera A. WILK, Od samoorganizacji molekularnej do doskonalszych farmaceutyków
Wprowadzenie do dyskusji: Marek Samoć
Antoni CISZEWSKI, Doświadczalne granice poznania molekularnej struktury materii
Wprowadzenie do dyskusji: Zygmunt Petru
Teodor GOTSZALK, Obserwacje i pomiary w nanoświecie
Wprowadzenie do dyskusji: Andrzej Mulak
Marian H. LEWANDOWSKI, Zegar Życia
Wprowadzenie do dyskusji: Jerzy Mozrzymas
Dominika DUBICKA-BOROCH, Jacek KUŹNICKI, W poszukiwaniu terapii choroby Alzhaimera
Kultura
Ernest NIEMCZYK, Antonio Gaudi, czyli „radość architektury”
Wprowadzenie do dyskusji: Barbara Widera
Jerzy OLEK, Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek
Marek ABRAMOWICZ, Linia w Kosmosie
Dorota HECK, Wiedza o literaturze — nauką humanistyczną czy społeczną?
Wprowadzenie do dyskusji: Luiza Rzymowska
Lech MAREK, Archeologia miejsc konfliktów
Ryszard JAWORSKI, Niekonwencjonalne metody poszukiwania osób zaginionych
Stefan PASZKOWSKI, Półwiecze informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim
Tadeusz ZIPSER, Elliott 803 — desant nowoczesności
Nazwiska autorów wystąpień na seminarium Studium Generale w okresie dwudziestolecia (1993–2013)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter