Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Małgorzata Baran-Łucarz (red.)
ISBN: 978-83-229-3462-3
Liczba stron: 312
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Monografia poświęcona jest w całości zagadnieniu refleksji w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Jej poszczególne rozdziały stanowią artykuły badaczy i praktyków w dziedzinie glottodydaktyki, oparte częściowo na referatach wygłoszonych na Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystwa Neofilologicznego, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 9–11 września 2013 roku. Na książkę składają się cztery rozdziały, z których każdy traktuje refleksję z nieco innej perspektywy. Próby oceny umiejętności refleksyjnych przyszłych nauczycieli oraz poznania ich opinii na temat roli refleksji w zawodzie pedagoga podejmują się autorzy siedmiu publikacji wchodzących w skład rozdziału I, zatytułowanego Refleksja w kształceniu nauczycieli języka obcego. Wszyscy oni zgodnie podkreślają konieczność poświęcania większej uwagi refleksyjności od początku edukacji nauczycielskiej. Z kolei na rozdział II — Refleksja w zawodzie nauczyciela języka obcego — składają się cztery  artykuły, których tematem przewodnim jest rola refleksji w zawodzie nauczyciela języka obcego z punktu widzenia samych zainteresowanych, tj. czynnych pedagogów, oraz sposoby jej rozwijania. Rozdział III, zatytułowany Refleksja w uczeniu się języka obcego, zawiera sześć publikacji skupiających się na problemie ważności i funkcji, jaką refleksja pełni w procesie uczenia się języka obcego, a także na sposobach kształtowania autorefleksji wśród uczniów. Ostatni rozdział monografii — Refleksje nad nauczaniem języka obcego – to zbiór publikacji będących wynikiem głębszych przemyśleń glottodydaktyków na różne tematy związane bezpośrednio z procesem nauczania języka obcego.

Przedmowa
Rozdział I. Refleksja w kształceniu nauczycieli języka obcego
Zofia Chłopek, Student tuż przed licencjatem — refleksyjny czy odtwórczy?
Magdalena Dańko, Rozwój umiejętności refleksyjnych studentów — przyszłych nauczycieli języków obcych na poziomie wczesnoszkolnej edukacji językowej
Anna Klimas, Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego. Refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami
Małgorzata Marzec-Stawiarska, Refleksje nauczycieli nad nauczaniem strategii czytania na lekcjach języka obcego
Krystyna Szymankiewicz, O refleksji towarzyszącej (auto)ewaluacji działań dydaktycznych podczas praktyk pedagogicznych
Anna Pado, Uczę się uczyć — znaczenie autorskiego programu nauczania w kształtowaniu refleksji na temat kompetencji dydaktycznej nauczyciela. Z doświadczeń wykładowcy
Katarzyna Molek-Kozakowska, Dyspozycja krytyczna jako komponent refleksyjności językowej na poziomie akademickim
Rozdział II. Refleksja w zawodzie nauczyciela języka obcego
Magdalena Białek, Refleksje nauczycieli języka niemieckiego jako podstawa identyfikacji i analizy ich potrzeb szkoleniowych
Marek Derenowski, Potrzeba większej refleksji nauczycielskiej jako czynnika wpływającego na zachowanie nauczycieli w klasie i poza nią
Małgorzata Szulc-Kurpaska, Refleksja nad trzema elementami lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej
Renata Kozieł, Barbara Czwartos, Nauczyciel jako refleksyjny praktyk, czyli o zastosowaniu coachingu w pracy nauczyciela
Rozdział III. Refleksja w uczeniu się języka obcego
Weronika Wilczyńska, Myślenie automatyczne a myślenie refleksyjne, czyli o podejmowaniu decyzji językowych w J2
Dorota Lipińska, Refleksja w nauczaniu fonetyki: próba wyjaśnienia błędów w produkcji samogłosek w J2
Magdalena Szyszka, Refleksje nad strategiami uczenia się wymowy
Mariusz Kruk, Refleksja nad uczeniem się gramatyki na lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem zasobów Internetu i świata wirtualnego
Lech Zabor, Agnieszka Rychlewska, Refleksja ucznia w procesie poprawy błędów w języku obcym
Monika Janicka, Ocenianie jako narzędzie w rozwijaniu refleksyjności uczniów
Rozdział IV. Refleksje nad nauczaniem języka obcego
Mieczysław Gajos, Strategie kognitywne w przyswajaniu relacji fonogramicznych w języku obcym na przykładzie języka francuskiego
Joanna Górecka, Rozwijanie i ocenianie kompetencji komunikacyjnej w zadaniach dyskusji online proponowanych dla poziomu zaawansowanego
Maciej Smuk, Savoir-être: wyzwanie epistemologiczne
Bernadeta Wojciechowska, Identyfikowanie i interpretowanie implicytnego znaczenia wypowiedzi w procesie rozumienia dyskursu medialnego w języku obcym
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter