Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Dorota Żygadło-Czopnik (red.)
ISSN: 2353-8546
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 29,00 PLN   

Autorzy artykułów zamieszczonych w trzecim numerze rocznika naukowego „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” zatytułowanego Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 podejmują się refleksji nad stanem elit we współczesnej potransformacyjnej Europie Środkowej i Wschodniej. Ramę czasową wypowiedzi przedmiotowej wyznacza przełom demokratyczny roku 1989, gdyż zmiany wówczas rozpoczęte znacząco wpłynęły na proces wyłaniania się nowych elit tego regionu. Autorzy poszczególnych studiów zebrali niezwykle ciekawy materiał ukazujący przemiany, jakim podlegają współczesne elity w wymiarze zarówno politycznym, społecznym, jak i kulturowym.

 • DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK, Wstęp. Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Elity polityczne w momentach przełomów

 • PIOTR BAJDA Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji
 • KATARZYNA UCZKIEWICZ Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski
 • LESZEK SZARUGA Kwestia pograniczy w regionie Międzymorza (notatki wstępne)
 • RAFAŁ CZACHOR Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji

Lokalne elity władzy — dawne i nowe problemy

 • RAFAŁ ŁATKA Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego
 • TADEUSZ CHROBAK Wymiana członków elity władzy w małej gminie

Problematyka elit w badaniach nad kulturą i społeczeństwem

 • ANNA URSULENKO Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015
 • MARIA G. REWAKOWICZ Elite Trends in the Literary Scholarship of Post-Independence Ukraine
 • LUBOMÍR MACHALA Zaangażowanie polityczne — niepożądane czy konieczne? Przemiany postaw czeskich pisarzy wobec wydarzeń politycznych po 1989 roku (tłum. Hanna Olejniczak)
 • LIBOR MARTINEK Václav Havel v Polsku  
 • JAKUB ČEŠKA Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění
 • MICHAŁ MIESZKO PODOLAK  Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”
 • ALDONA TOŁYSZ  Modernizacja sztuki? Przyczyny trwałości dyskursu kolonialnego w postawach awangardowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej doby komunizmu
 • PATRYCJA ROZBICKA The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’

Silva rerum

 • ЛЕОНІД УШКАЛОВ Miejsce Ukrainy w czasie i przestrzeni. Wersja Mychajła Drahomanowa (tłum. Marcin Gaczkowski)

Recenzje, omówienia, przeglądy

 • MARCIN JARZĄBEK Historia mówiona: między historią i pamięcią, między teorią a praktyką, między „zwykłymi ludźmi” a elitą, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 4 (2014)
 • DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010
 • MARTA BUCZEK Literatúra v kognitívnych súvislostiach, ed. Jana Kuzmíková, vyd. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014
 • ANIELA RADECKA Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, „W kręgu języka, literatury i kultury” 2, Warszawa 2013

Nadesłane książki i czasopisma
Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter