Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 2 (2016)

Artur Pacewicz (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 140
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   10,00 PLN  

W najnowszym numerze „Studia Philosophica Wratislaviensia” omawiane są następujące kwestie: rola intelektualistów we współczesnym świecie, filozoficzne problemy demokracji, muzyka w myśli F. Nietzschego oraz koncepcja estetyki E. Panofskiego. W dziale przekładów znajdziemy tłumaczenie starożytnego krótkiego traktatu psychologicznego Klaudiusza Galena. Całość zamyka seria recenzji najnowszych książek na rynku księgarskim.

ARTYKUŁY
Jan P. Hudzik, Intelektualiści w sferze publicznej: konteksty niemieckie
Małgorzata Borkowska-Nowak, Między polityką a postpolityką. Chantal Mouffe w sprawie demokracji
Tomasz Matkowski, Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki
Beata Trochimska-Kubacka, Związki teorii sztuki i filozofii w koncepcji Erwina Panofsky’ego
PRZEKŁADY
Joanna Komorowska, Quod animi mores i psychologia Klaudiusza Galena
Klaudiusz Galen, O tym, że własności duszy idą za zmieszaniem jakości w ciele
POLEMIKI I RECENZJE
Alfred Skorupka, Potęga i schyłek Zachodu według Nialla Fergusona
[Niall Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata]
Tomasz Mróz, O polskiej neoscholastyce
[Bożena Listkowska, Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego. Przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej]
Adam Chmielewski, Rozumienie historii komunikowania
[Michał Wendland, Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji]
Artur Pacewicz, O Platońskim Eutyfronie raz jeszcze
[Platon: „Eutyfron”]  
ARTICLES
Jan P. Hudzik, Intellectuals in the public sphere: German contexts
Małgorzata Borkowska-Nowak, Between politics and postpolitics. Chantal Mouffe and democracy
Tomasz Matkowski, Aphorism’s sing-song. Nietzsche’s thinking of a music
Beata Trochimska-Kubacka, Relationships of art theory and philosophy in Erwin Panofsky’s concept
 POLEMICS AND REVIEWS


Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter