Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 3 (2016)

Piotr Duchliński, Piotr Mazur (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 156
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   10,00 PLN  

Najnowszy tom kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia" poświęcony jest w całości zagadnieniom z zakresu antropologii filozoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów etycznych i kulturowych. Zawarte w tomie teksty dotyczą m.in. poglądów Tomasza z Akwinu, Michaela Tomasello, Mieczysława Krąpca i Emanuela Levinasa, a także takich zagadnień, jak intencjonalność, natura i geneza osoby, znaczenia religii w kształtowaniu natury ludzkiej.

Piotr Stanisław Mazur, Przez kulturę do natury ludzkiej
Piotr Duchliński, Intencjonalność i kultura w perspektywie tomistycznej i kognitywistycznej. Analiza stanowiska Mieczysława A. Krąpca i Michaela Tomasella
Grzegorz Hołub, O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia
Ewa Podrez, Kultura — etyka — dialog
Zbigniew Pańpuch, Sprawności jako sposoby doskonalenia natury ludzkiej
Michał Zembrzuski, Sprawności intelektu wyrazem wewnętrznej kultury osoby w kontekście myśli Tomasza z Akwinu
Paweł Skrzydlewski, Religia jako środek afirmacji godności człowieka
Andrzej Gielarowski, Człowiek w świetle „kultury przemocy”. Próba porównania koncepcji René Girarda i Emmanuela Lévinasa
Roman Konik, Malarstwo jako specyficzna forma poznania na przykładzie obrazu Michelangela Merisi da Caravaggio Powołanie świętego Mateusza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter