Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne

Sebastian Bala, Tomasz Kopyściański, Witold Srokosz
ISBN: 978-83-229-3541-5
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Pierwsza na świecie interdyscyplinarna książka o kryptowalutach napisana wspólnie przez informatyka, ekonomistę oraz prawnika, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy zarówno odpowiadają na najbardziej podstawowe pytania dotyczące kryptowalut (np. co to jest blockchain), jak i podejmują próby pogłębionej i wieloaspektowej analizy problemów związanych ze stosowaniem kryptowalut (np. badając, czy system kryptowaluty ma cechy piramidy finansowej w ujęciu ekonomicznym i prawnym). A zatem książka będzie przydatna nie tylko dla osób, które już zetknęły się z problematyką kryptowalut i technologią łańcucha bloków, ale także dla tych, którzy nadal jeszcze niewiele wiedzą o tej rewolucyjnej innowacji.

Wstęp
Rozdział 1
Informatyczne aspekty funkcjonowania kryptowalut
1.1. Podstawy kryptograficzne
1.1.1. Podstawowe pojęcia
1.1.2. Funkcje skrótu
1.1.3. Szyfrowanie i podpisy cyfrowe
1.1.4. Ślepe podpisy cyfrowe
1.1.5. Proof-of-work
1.2. Pieniądz cyfrowy
1.3. Bitcoin
1.3.1. Transakcje
1.3.2. Łańcuch bloków
1.3.3. Odkrywanie adresów w sieci peer-to-peer
1.3.4. Kopanie kryptowaluty
1.3.5. Wierzchołki niepełne
1.3.6. Bitcoin z punktu widzenia użytkownika
1.3.7. Definicje do celów prawno-ekonomicznych
Rozdział 2
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania kryptowalut
2.1. Kryptowaluty w ujęciu ekonomicznym — istota i zasadnicze cechy
2.2. Formy współczesnego pieniądza a kryptowaluty
2.3. Kryptowaluty a teoria pieniądza
2.3.1. Teorie pieniądza w ramach głównego nurtu ekonomii — czynniki kształtujące popyt na pieniądz
2.3.2. Koncepcja kryptowalut w świetle austriackiej szkoły ekonomii
2.4. Rodzaje i struktura rynku kryptowalut
2.4.1. Informacje ogólne
2.4.2. Bitcoin
2.4.3. Litecoin
2.4.4. Dogecoin
2.4.5. Dashcoin
2.4.6. Peercoin
2.4.7. Cechy rynku kryptowalut
2.5. Analiza zmienności notowań kryptowalut w relacji do tradycyjnych walut i wybranych instrumentów finansowych
2.6. Kryptowaluty a piramida finansowa
2.7. Rozwój kryptowalut a implikacje dla gospodarki i systemu finansowego
2.7.1. Perspektywy rozwoju kryptowalut w kontekście pełnienia funkcji pieniądza
2.7.2. Wykorzystanie kryptowaluty a korzyści i zagrożenia dla indywidualnych użytkowników
2.7.3. Stabilność gospodarki i systemu finansowego a funkcjonowanie i rozwój kryptowalut
Rozdział 3
Prawne aspekty kryptowalut
3.1. Charakter prawny kryptowalut
3.1.1. Pojęcie elektronicznych środków płatniczych bez emitenta
3.1.2. Istota prawna kryptowalut
3.1.3. Kryptowaluty jako instrumenty finansowe
3.1.4. Kryptowaluty a barter
3.2. Legalność kryptowalut
3.2.1. Zakaz używania kryptowalut
3.2.2. Konsekwencje prawne kwalifikowania systemu kryptowaluty jako piramidy finansowej
3.3. Prawne aspekty kreacji kryptowalut
3.4. Prawne aspekty dokonywania płatności za pomocą kryptowalut
3.4.1. Źródła prawa
3.4.2. Płatność kryptowalutą jako zmiana zapisu w rejestrze, jakim jest łańcuch bloków (blockchain)
3.4.3. Moment wykonania zobowiązania przy użyciu kryptowaluty
3.4.4. Odpowiedzialność za poprawność transakcji przeprowadzonej za pomocą kryptowaluty
3.5. Kryptowaluty a monopol banku centralnego państwa na emisję pieniądza
3.5.1. Kryptowaluty i inne elektroniczne środki płatnicze bez emitenta jako pieniądz — ujęcie prawne
3.5.2. System kryptowaluty jako system dążący do powszechności
3.5.3. Kryptowaluta jako zagrożenie dla pieniądza będącego prawnym środkiem płatniczym i suwerenności monetarnej państwa
3.5.4. Kryptowaluty a prawna ochrona suwerenności monetarnej państwa
3.6. Regulacja prawna dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do płatności z wykorzystaniem kryptowalut
3.6.1. Rekomendacje i wskazówki FATF
3.6.2. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do płatności z wykorzystaniem kryptowalut w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie Polski i USA
3.7. Opodatkowanie kryptowalut i innych elektronicznych środków płatniczych bez emitenta
3.7.1. Podatki dochodowe
3.7.2. Podatek od wartości dodanej (VAT)
3.7.3. Problem wykorzystywania kryptowalut do uchylania się od opodatkowania (tax evasion)
Wnioski
Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo
Strony internetowe
Inne materiały
Noty o autorach
Spis rysunków
Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter