Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 4 (2016)

Damian Leszczyński (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 164
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   10,00 PLN  

Najnowszy tom „Studia Philosophica Wratsilaviensia” zawiera przede wszystkim artykuły z zakresu filozofii nauki i metodologii. Omawiane są poglądy takich autorów, jak Dudley Shapere, Willard V. Quine i Statsis Psillos. Ponadto w numerze znajdują się studia poświęcone Antoniemu Kępińskiemu, Wasylowi Sezemanowi, Konstatemu Ciołkowskiemu oraz Erazmowi z Rotterdamu. Całość uzupełnia przekład jednego z tekstów Mario Bungego.

ARTYKUŁY
Zenon E. Roskal, Dudleya Shapere’a koncepcja obserwacji bezpośredniej oraz jej za-stosowania w naukach przyrodniczych i ścisłych
Michał Gmytrasiewicz, W.V. Quine a francuski konwencjonalizm. Problem analityczności zdań nauki
Damian Luty, O nietrafności Stathisa Psillosa krytyki ontycznego realizmu struktural
nego. Analiza argumentu z niemożliwości ontologicznej autonomii struktury
Miłosz Kudela, Naturalizm czy naturalizmy? Dlaczego współczesny naturalizm metafizyczny nie jest stanowiskiem jednolitym?
Maciej Hudziec, Antoni Kępiński — swoistość i granice poznania drugiego człowieka w perspektywie spotkania
Barbara Czardybon, Filozofia Wasyla Sezemana a neokantyzm marburski
Adam Sawicki, Pojęcie Boga w filozofii Konstantego E. Ciołkowskiego
Michał Węcławski, Erazm z Rotterdamu. Portret antydogmatyka
PRZEKŁADY
Mario Bunge, Paradygmaty i rewolucje w nauce i technice
POLEMIKI I RECENZJE
Mieszko Wandowicz, Perfekcja postępu, perfekcja postępowań
[rec. F.G. Jünger, Perfekcja techniki]
Antoni Płoszczyniec, Ile filozofii w filozofii humoru?
[rec. M.M. Hurley, D.C. Dennett, R.B. Adams, Jr., Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu]ARTICLES
Zenon E. Roskal, Dudley Shapere’s Concept of Direct Observation and its application to natural and exact sciences
Michał Gmytrasiewicz, W.V. Quine and French conventionalism. A problem of analyticity of scientific propositions
Damian luty, On the inaptness of Stathis Psillos’ critique of Ontic Structural Realism. An analysis of the argument from the impossibility of ontological autonomy of structure.
Miłosz Kudela, Naturalism or naturalisms? Why contemporary metaphysical natural­ism is not homogenous?
Maciej Hudziec, Antoni Kępiński — specificity and limits to cognitionof another person in perspective of personal contact
Barbara Czardybon, Philosophy of Vasily Sesemann and Marburg neo-Kantianism
Adam Sawicki, The concept of God in the philosophy of Konstantin E. Tsiolkovsky
Michał WęcłaWski, Erasmus of Rotterdam. Aportrait of an antidogmatist
TRANSLATIONS
POLEMICS AND REVIEWS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter