Literatura i Kultura Popularna XXI

Anna Gemra (red.)
ISSN: 0867-7441
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 30,00 PLN   

Dwudziesty pierwszy numer „Literatury i Kultury Popularnej” przynosi prace o szerokim spectrum. Znaleźć tu można zarówno teksty dotyczące konstruowania świata w kulturze popularnej, problemów społecznych w twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, analizę młodej prozy amerykańskiej, niemieckiej powieści drogi i renarracji baśni o Czerwonym Kapturku, jak i polskich telewizyjnych filmów kryminalnych z epoki PRL-u, mariażu fantastyki i literatury grozy czy wreszcie ewolucji komiksu w perspektywie transmedialnej. Artykułom w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim towarzyszą recenzje ważnych dla literatury i kultury popularnej prac oraz tłumaczenie „kultowego” tekstu S.S. Van Dine’a na temat reguł pisania tekstów detektywistycznych.

Artykuły
Степан Янковский, Mетафизика желаний или конструирование социокультурного мира в coветской популярной культуре
Agnieszka Kruszyńska, Literatura popularna a kwestie społeczne. Przykład twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
Grzegorz Małecki, The Case of Otherness in Young American Prose — on the Distinctness, Multiculturalism and Ethnical Problems in Selected Short Novels from the Collection of Stories Granta 97 — Best of Young American Novelists 2
Adam Sobek, Unterwegs. Zur Roadstory in der deutschsprachigen Popliteratur
Adam Mazurkiewicz, Patchwork genologiczny. O grach współczesnej literatury kryminalnej z fantastyką grozy
Kamila Kowalczyk, I żyła długo… i ciągle na nowo — sposoby przekształcania baśni o Czerwonym Kapturku w kulturze współczesnej. Analiza wybranych przykładów
Robert Dudziński, Seks, zbrodnie i seriale telewizyjne. Erotyka w produkcjach sensacyjno-kryminalnych Telewizji Polskiej w latach 1976–1989
Tomasz Żaglewski, Tekstualna mutacja. X-Men: Days of Future Past i (trans)medialna ewolucja komiksu
Recenzje
Marta Kaprzyk, Fantazmatyczna maszyna zwana kinematografią w perspektywie badań produkcyjnych (Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 285)
Aleksandra Koszela, Seriale nowej generacji oczami młodych badaczy (Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji, red. Małgorzata Major, Justyna Bucknall-Hołyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 247)
Anita Has-Tokarz, Harry Potter jako zjawisko społeczno-kulturowe (perspek­tywa młodych badaczy) (Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, red. Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2014, ss. 187)
Irina Morozova, Blog jako gatunek multimedialny (Marta Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 293)
Ligia Ślęzak, Co to znaczy „kabaret”? (Jaki jest kabaret?, red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012, ss.  213)
Adam Mazurkiewicz, Wampir na nowo odczytany (Michał Wolski, Wampir: wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współczesnej kulturze, Kontrast Studio, Wrocław 2014, ss. 221)
Joanna Płoszaj, O rozkwicie i zmierzchu fantasy (Tomasz Z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 438)
Jarosław Woźniak, The Green Spectre in the Universe (Green Planets: Ecology and Science Fiction, ed. by Gerry Canavan and Kim Stanley Robinson, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut 2014, 295 pp.)
Krzysztof Jański, What do Animals and Science Fiction Have in Common? (Sherryl Vint, Animal Alterity. Science Fiction and the Question of the Animal, Liverpool University Press, Liverpool 2010, 296 pp.)
Anna Wiśniewska, Coś ty czarnemu kryminałowi zrobił, Chandlerze? (Patrycja Włodek, „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, ss. 322)
Edyta Izabela Rudolf, The Hanged Man — the Meanings. The Image of the Hanged Man in the Power of Western Culture, from Marsyasto the Lessons of Anatomy (Zbigniew Mikołejko, We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2012, 490 pp.)
Łukasz Kołodziejczyk, Hannibal — rzymska kreacja wroga (Claire Stocks, The Roman Hannibal: Remembering the Enemy in Silius Italicus’ „Punica”, Liverpool University Press, Liverpool 2014, ss. 276)
Alina Seminowicz, Heros i jego kult (Gregory Nagy, The Ancient Greek Hero in 24 Hours, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2013, ss. 724)
Małgorzata Kalinowska, O radzieckiej literaturze jidysz. Czy była popularna? (Gennady Estraikh, In harness. Yiddish Writters Romance with Communism, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2005, ss. 242)
Anna Woźniak, Pies — cudowny lek na całe zło? (Paulina Zwolska, Pies. Antyczny przyjaciel, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 179)
Tłumaczenia
S.S. Van Dine, Dwadzieścia zasad pisania powieści detektywistycznych, przeł. Jakub Krogulec

 

 


Articles
Stepan Jankowski, Metaphysics of Desires or Designing of the Sociocultural World in Soviet Popular Culture
Agnieszka Kruszyńska, Popular Literature vs. Social Problems.The Example of Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Grzegorz Małecki, The Case of Otherness in Young American Prose — on the Distinctness, Multiculturalism and Ethnical Problems in Selected Short Novels from the Collection of Stories Granta 97 — Best of Young American Novelists 2
Adam Sobek, Underway. The Characteristics of a Raod-Story in German Entertaing Literature
Adam Mazurkiewicz, Genological Patchwork. Games the Contemporary Crime Literature Plays with the Horror Conventions
Kamila Kowalczyk, And She Lived Long and… Constantly Anew — Methods of Transforming the Red Riding Hood Tale in Contemporary Culture. Case Studies
Robert Dudziński, Sex, Crimes and TV Series. Erotic Motifs in Polish Crime Television Series (1976–1989)
Tomasz Żaglewski, Textual Mutation. X-Men: Days of Future Past and (Trans)Media Evolution of Comics
Polemics and reviews
Marta Kaprzyk, Phantasmal Machine Called Cinema in the Perspective of Production Research (Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 285)
Aleksandra Koszela, New Generation Series: A Young Scholars’ Perspective (Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji,eds. Małgorzata Major, Justyna Bucknall-Hołyńska, WydawnictwoUniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 247)
Anita Has-Tokarz, Harry Potter as a Socio-cultural Phenomenon (from the Perspective of Interdisciplinary Research) (Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, eds. Weronika Kostecka,Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,Warszawa 2014, ss.  187)
Irina Morozova, Blog as a Multimedia Genre (Marta Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 293)
Ligia Ślęzak, What Does „Cabaret” Mean? (Jaki jest kabaret?, red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012, ss. 213)
Adam Mazurkiewicz, A Vampire Re-read (Michał Wolski, Wampir: wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współczesnej kulturze, Kontrast Studio, Wrocław 2014, ss. 221)
Joanna Płoszaj, About the Bloom and the Dusk of Fantasy (Tomasz Z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 438)
Jarosław Woźniak, The Green Spectre in the Universe (Planets: Planets. Ecology and Science Fiction, ed. by Gerry Canavan and Kim Stanley Robinson, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut 2014, 295 pp.)
Krzysztof Jański, What Do Animals and Science Fiction Have in Common? (Sherryl Vint, Animal Alterity. Science Fiction and the Question of the Animal, Liverpool University Press, Liverpool 2010, 296 pp.)
Anna Wiśniewska, What Have You Done to Hardboiled Fiction, Chandler? (Patrycja Włodek, „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, ss. 322)
Edyta Rudolf, The Hanged Man — the Meanings. The Image of the Hanged Man in the Power of Western Culture, from Marsyas to the Lessons of Anatomy (Zbigniew Mikołejko, We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2012, ss. 490)
Łukasz Kołodziejczyk, Hannibal — The Roman Creation of a Foe (Claire Stocks, The Roman Hannibal: Remembering the Enemy in Silius Italicus’ „Punica”, Liverpool University Press, Liverpool 2014, ss. 276)
Alina Seminowicz, A Hero and His Cult (Gregory Nagy, The Ancient Greek Hero in 24 Hours, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2013, 724 pp.)
Małgorzata Kalinowska, About Soviet Yiddish Literature. Was It Popular? (Gennady Estraikh, In Harness. Yiddish Writers’ Romance with Communism, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2005, 242 pp.)
Anna Woźniak, The Dog — Is it a Miraculous Cure for All Evil? (Paulina Zwolska, Pies. Antyczny przyjaciel, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 179)
Translations
S.S. Van Dine, Twenty Rules for Writing Detective Stories, transl. by Jakub Krogulec

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter