Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 38, nr 2

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 124
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   

Artykuły zawarte w tomie 38.2 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) poświęcono m.in. kategoriom teoretycznym totalitaryzmu (Roman Bäcker), nauczaniu o Holokauście (Jolanta Ambrosewicz-Jacobs) czy kontaktom prominentów nazistowskich z polskością przed 1933 rokiem (Wojciech Kapica). W publikacji znajduje się również tekst podsumowujący działalność Wacława Makowskiego (Maria Zmierczak) oraz recenzja monografii A.P. Polanka Franciszkanie na Górze św. Anny w czasie drugiej wojny światowej (Łukasz Denys).

Artykuły problemowe
Roman Bäcker, Kategorie teoretyczne totalitaryzmu a badania empiryczne
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, „…wobec rozmiarów Zagłady świat doświadczył ogromnej winy…”. Debaty wokół nauczania o Holokauście
Wojciech Kapica, Domniemane i rzeczywiste kontakty prominentów nazistowskich z polskością przed 1933 rokiem
Łukasz Stępkowski, The Notion of Effectiveness in the Law of the European Union
Artykuły recenzyjne i sprawozdawcze
Maria Zmierczak, Wacław Makowski — teoretyk i praktyk polskiego autorytaryzmu, bohater dwóch poświęconych mu monografii
Łukasz Denys, Kiedy sacrum sprofanowano, czyli sanktuarium św. Anny w czasie II wojny światowej

 


Articles
Roman Bäcker, The theoretical categories of totalitarianism and empirical research
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, “…the world felt a huge guilt over the scale of the Holocaust…”. Debates surrounding the teaching about the Holocaust
Wojciech Kapica, Alleged and actual contacts of prominent Nazis with Polishness before 1933
Łukasz Stępkowski, The notion of effectiveness in the law of the European Union
Review articles
Maria Zmierczak, Wacław Makowski — a theorist and practitioner of Polish authoritarianism, protagonist of two monographs
Łukasz Denys, When sacrum was desecrated, that is St. Anna’s sanctuary during Second World War

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter