Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XII, fasc. 1 (2017)

Artur Pacewicz (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 138
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Tematyka najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” koncentruje się przede wszystkim na nowszej historii filozofii. Otwierają go trzy teksty poświęcone współczesnemu filozofowi Johnowi Greyowi. W dwóch z nich autorka, Beata Polanowska-Sygulska, snuje refleksje nad trzema książkami wspomnianego myśliciela anglosaskiego, a trzeci zawiera wywiad, jaki z nim przeprowadziła. Tekst Bartosza Bednarczyka, mimo że zakorzeniony w historii filozofii, przedstawia rozważania o charakterze systematycznym. Autor, opierając się na analizie tekstów Kartezjusza, Kanta i Husserla, argumentuje, że filozoficzne ujęcie Boga jest swoistym procesem, w którym odrzuca się jego ujęcie naiwne i przechodzi do wysublimowanego określenia jako Absolutu. Konsekwencjami tego procesu są: odejście od ujmowania Boga w postaci obrazów zewnętrznych wobec podmiotu dokonującego refleksji na rzecz i możliwość pojawienia się rozmaitych form obrazowania w obszarze samego podmiotu. Z kolei Paweł Urbański w swym artykule rozważa sens zwrotu „koniec filozofii” autorstwa niemieckiego filozofa Martina Heideggera. Autor pokazuje, że ta ocena stanu filozofii jest efektem „dialogu” z G.W.F. Heglem i F. Nietzschem. Artykuł Bogumiła Chmiela ma charakter przeglądowy i przedstawia zasadnicze koncepcje tzw. szkoły tradycjonalizmu integralnego, czyli takich filozofów, jak R. Guenon, F. Schuon i A.K. Coomaraswamy. Oprócz wspomnianych artykułów, jak zwykle, numer uzupełniają recenzje najnowszych publikacji z zakresu filozofii.

ARTYKUŁY

  • Beata Polanowska-Sygulska, Trylogia Johna Graya
  • Beata Polanowska-Sygulska, Okrucieństwo jest częścią ludzkiego świata. Rozmowa z Johnem Grayem
  • Beata Polanowska-Sygulska, Zimny prysznic i intelektualna zadyszka. Na marginesie „trylogii” Johna Graya
  • Bartosz Piotr Bednarczyk, Szukając pewności w cieniu Nieobecnego. Kartezjusz — Kant — Husserl
  • Paweł Urbański, Zadanie myślenia, czyli Heideggerowskie strategie w kontekście końca filozofii.85
  • Bogumił Chmiel, Główne idee tradycjonalizmu integralnego

POLEMIKI I RECENZJE

  • Jan Krasicki, Człowiek w horyzoncie metafizyki [Damian Michałowski, Człowiek i metafizyka. Wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi]
  • Alfred Skorupka, Porządek światowy według Henry’ego Kissingera [Henry Kissinger, Porządek światowy]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter