Cognitive and Psychological Aspects of Interpreting

Marcin Walczyński (red.)
ISBN: 978-83-229-3560-6
Liczba stron: 140
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Przekład ustny jest taką formą przekładu, w której — oprócz transferu języka źródłowego na język docelowy — dochodzi do wielu procesów kognitywnych oraz psychologicznych, mogących oddziaływać na jakość wygenerowanego przez tłumacza ustnego przekładu. W tomie zebrano prace badaczy, które poruszają zagadnienia związane z kognitywnymi i psychologicznymi aspektami przekładu ustnego. W związku z tym autorzy omawiają takie zagadnienia, jak kognitywna faza przygotowania do procesu przekładu ustnego, aspekty kognitywne przekładu ustnego w postępowaniu karnym, kognitywne i psychologiczne aspekty przekładu a vista, procesy kognitywne w przekładzie z języka drugiego (tzn. język B) na język trzeci (tzn. język C), rola i znaczenie kreatywności w procesie przekładu ustnego, stres i sposoby radzenia sobie z nim w procesie tłumaczenia ustnego, zagadnienie wielozadaniowości i pamięci roboczej w przekładzie ustnym czy w końcu wykorzystanie pomocy wizualnych i ich rola w kształceniu tłumaczy symultanicznych.
Jak pokazują autorzy rozdziałów, działanie czynników kognitywnych i psychologicznych na jakość przekładu ustnego jest widoczne nie tylko w różnych aspektach produkcji językowej (np. błędy w wymowie, błędne zastosowanie gramatyki i słownictwa), lecz także w radzeniu sobie z takimi problemami, jak retencja treści tekstu źródłowego, obniżona koncentracja, stres czy budowanie treści tekstu docelowego z pominięciem nieuchwyconych treści w języku źródłowym itp.

  • Preface

Cognitive aspects

  • Julian Maliszewski: Verbum et Cognitio — cognitive pragmatics in legal translation and interpreting
  • Ilona Gwóźdź-Szewczenko: Cognitive aspects of an interpreter’s immersion in communicative constellations taking place in criminal proceedings
  • Iwona Sikora: On theoretical, practical and cognitive aspects of notarial translation
  • Alina Bryll, Marta Wiśniowska: Interpreting from L2 (English) to L3 (German) — a cognitive approach

Psychological aspects

  • Ewa Kościałkowska-Okońska: Creativity as a design feature of interpreting
  • Małgorzata Kamińska: Stress and interpreter

Interpreting training

  • Katarzyna Stachowiak: Language proficiency or attentional training? A multi-modal, dual-task performed by early students of English, late, learnt bilinguals and simultaneous interpreters
  • Pavol Šveda: Visual presentation in simultaneous interpretation training

Notes on contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter