Neerlandica Wratislaviensia XXVI

Stefan Kiedroń, Jan Urbaniak (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 29,00 PLN   

Najnowszy tom czasopisma Neerlandica Wratislaviensia prezentuje teksty poświęcone literaturze, kulturze i językowi niderlandzkiemu w epokach dawnych i współcześnie. Krąg autorów tego tomu sięga od Belgii i Holandii poprzez Polskę i Czechy aż po Koreę i Japonię. Wśród omawianych tematów są XVII-wieczny dramat nowołaciński z Południowych Niderlandów (Michał Czerenkiewicz), poezja niderlandzkiego Złotego Wieku (Joanna Kozikowska), historia ‘obecności Niderlandczyków’ w Japonii w XVII-XIX ww. (Chris Joby), a także rozwój i przyszłość współczesnego języka niderlandzkiego (Katarzyna Wiercińska, Wilken Engelbrecht oraz Milana Baslerová i Denisa Földešiová), translatologia (w tym ‘niderlandzka obecność’ Krzysztofa Kieślowskiego – Joke Bossens), oraz socjolingwistyka (Robertus de Louw, Muriel Waterlot). Tom XXVI czasopisma Neerlandica Wratislaviensia dopełniają recenzje książek poświęconych tłumaczeniom dzieł Hugona Grocjusza w kręgu śląskim oraz językoznawstwu niderlandzkiemu (historia języka niderlandzkiego, również w świetle opowieści o Wieży Babel).

Letterkunde
Michał Czerenkiewicz, History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama Theodoricus by Nicolaus Vernulaeus
Joanna Kozikowska, Speelgoed van de slager: slachtdieren en kinderspel in de vroegmoderne Nederlandse literatuur
Cultuur
Chris Joby, Approaches to Writing a Social History of Dutch in Japan
Taalkunde
Milana Baslerová, Het gebruik van bepaalde en onbepaalde lidwoorden in het Nederlands door Tsjechische studenten Nederlands
Joke Bossens, Kieślowski’s Dekalog doorheen tijd en ruimte: Poolse realia in Nederlandse ondertitels
Denisa Földešiová, Fraseologismen en spreekwoorden met gendersemantiek in hedendaags Nederlands en hun Tsjechische equivalenten
Robertus de Louw, Belgian vs. Netherlandic Dutch – Language (variety) Awareness among Polish Students of Dutch
Muriel Waterlot, Bevordering van interculturele competentie in het universitair vertaalonderwijs
Katarzyna Wiercińska, Diminutief in de dagelijkse sociale interacties in Vlaanderen
Discussie
Wilken Engelbrecht, Dreigt werkelijk het einde van het Nederlands? Een discussiestuk
Boekbespreking
Hugo Grotius, O pravdĕ křesťanského náboženství, Překlad traktátu s úvodní studií Jana Engelbrechtová, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 (Stefan Kiedroń)
Salomon Kroonenberg, De binnenplaats van Babel. Het raadsel van de spraakverwarring, Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2014 (Jacek Karpiński)
Henk Bloemhoff, Nanne Streekstra, Basisboek historische taalkunde, Groningen: Kleine Uil, 2015 (Joop van der Horst, Anne Tamm)Literature
Michał Czerenkiewicz, History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama Theodoricus by Nicolaus Vernulaeus
Joanna Kozikowska, Toys of the Butcher: Slaughter Animals and Children’s Play in Early Mod-ern Dutch Literature
Culture
Chris Joby, Approaches to Writing a Social History of Dutch in Japan
Linguistics
Milana Baslerová, The Use of Definite and Indefinite Articles in the Dutch of Czech Students of Dutch
Joke Bossens, Kieślowski’s Dekalog through Time and Space: Polish Realities in Dutch Sub-titles
Denisa Földešiová, Phraseologisms and Proverbs with Gender Semantics in Modern Dutch and Its Czech Equivalents
Robertus de Louw, Belgian vs. Netherlandic Dutch — Language (variety) Awareness among Polish Students of Dutch
Muriel Waterlot, Advancement of Intercultural Competence in the University Translation Education
Katarzyna Wiercińska, Diminutive in Everyday Social Interactions in Flanders
Discussion
Wilken Engelbrecht, Does the End of Dutch Really Threaten? A Discussion
Book Reviews
Hugo Grotius, O pravdĕ křesťanského náboženství, Překlad traktátu s úvodní studií Jana Engelbrechtová, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 (Stefan Kiedroń)
Salomon Kroonenberg, De binnenplaats van Babel. Het raadsel van de spraakverwarring, Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2014 (Jacek Karpiński)
Henk Bloemhoff, Nanne Streekstra, Basisboek historische taalkunde, Groningen: Kleine Uil, 2015 (Joop van der Horst, Anne Tamm)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter