Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii

Maciej Gołąb
ISBN: 978-83-229-2981-0
Liczba stron: 188
Format B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Objaśnienia skrótów
Wprowadzenie
Część I • Biografia
1. Gente Ruthenus – natione Polonus
Lata nauki – z Ostrowa, Przemysła i Werchraty do Lwowa – studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza – magisterium i doktorat u Adolfa Chybinskiego – pierwsze rozprawy o Perotinie, Griegu i Szymanowskim – w poszukiwaniu stalej pracy – przeprowadzka do Warszawy – w Bibliotece Narodowej Józefa Piłsudskiego
2. Okupacja i lata powojenne
W okupowanej Warszawie i na robotach przymusowych – profesura w PWSM w Poznaniu – kryzys życiowy i zdrowotny – kuracja w Leysin w Szwajcarii – współpraca z Adolfem Chybinskim – sekretarz redakcji „Kwartalnika Muzycznego” – teoria muzyki czy muzykologia? – próby podjęcia pracy w szkolnictwie muzycznym
3. Stabilizacja życiowa i zawodowa
Habilitacja na Uniwersytecie Poznanskim i veniam legendi na Uniwersytecie Warszawskim – małżeństwo z Krystyną Wilkowską – rodzina – konferencja kompozytorów i muzykologów w Łagowie Lubuskim – redaktor „Studiów Muzykologicznych” – współpraca z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie
4. U szczytu możliwości twórczych
Kierownictwo Katedry Historii Muzyki Powszechnej na Uniwersytecie Warszawskim i Zakładu Historii i Teorii Muzyki w Instytucie Sztuki PAN – redaktor naczelny „Muzyki” i „Rocznika Chopinowskiego” – nowe inicjatywy wydawnicze i leksykograficzne – Monumenta Musicae in Polonia i „Slownik muzyków polskich” – kolejny kryzys zdrowotny
5. Falenickie lata
„Nie chcielibyśmy zostawić niczego niedokończonego” – autorski tandem z Krystyną Wilkowską- -Chomińską – uczniowie – relegowany i uhonorowany: perturbacje w Zwiazku Kompozytorów Polskich – Nagroda Fundacji Jurzykowskiego z Nowego Jorku – przekłady książek na języki obce i niezrealizowane zagraniczne projekty wydawnicze
Część II • Rekonstrukcja metodologii
6. Inspiracje klasyczną muzykologią niemiecką
Gatunkowa systematyka prac naukowych – wczesne przesłanki idei muzykologicznych – u podstaw analizy Riemannowskiej – Zagadnienia konstruktywne w pieśni solowej Edwarda Griega (1936) – fascynacja fenomenalistyką muzyczną Hansa Mersmanna – pierwsze prace o muzyce Karola Szymanowskiego
7. W kręgu „czystej” nauki harmonii i teorii form muzycznych Na zawodowym rozdrożu i „froncie odbudowy” powojennego szkolnictwa muzycznego – doświadczenia metodyczne: Metodyka nauczania form muzycznych w średnich szkołach muzycznych (1946) – fascynacje „czystą” teorią muzyki – spekulatywna teoria harmonii: Podstawy harmoniki funkcyjnej (1947)
8. Pasje analityczne i koncesje ideologiczne
Inspiracje deskryptywną teorią harmonii Hermanna Erpfa i genologia chopinowska: Preludia (1950) i Sonaty Chopina (1960) – „walka muzyki kościelnej ze świecką”: Muzyka polskiego Odrodzenia (1953) – rozbudowa teorii formy muzycznej i „strategia doklejek” przeciw formalizmowi muzycznemu: „stare” Formy muzyczne (1954, 1956)
9. Między muzyką dawną a nową teorią dzieła muzycznego
„Monumentalna i nadal bezprecedensowa w literaturze przedmiotu”: Historia harmonii i kontrapunktu (1958, 1962, 1990) – raz jeszcze Studia nad twórczoscią Karola Szymanowskiego (1969) – zainteresowania sonorystyką muzyczną – „flagowa” teoria muzykologii polskiej: Muzyka Polski Ludowej (1968) i Fundamenta sonologiae (1976, 1977, 1978)
10. W stronę wielkich syntez
Autorska systematyka muzykologii wokół rdzenia teorii muzyki – „nowe” Formy muzyczne (1974– 1987) – Chopin po raz ostatni, monograficznie i heurystycznie: Chopin (1978) i Katalog dziel Fryderyka Chopina (1990) – ostatnie syntezy: Historia muzyki (1989, 1990) i Historia muzyki polskiej (1995, 1996)
Posłowie
Literatura cytowana
Akta osobowe, korespondencja, dokumenty
Literatura podmiotowa
Literatura przedmiotu
Summary
Spis ilustracji
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter