Studia Linguistica XXXVI

Edyta Błachut, Lesław Cirko (red.)
ISSN: 0137-1169
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 30,00 PLN   

Zeszyt XXXVI „Studia Linguistica” jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół różnych językoznawczych problemów badawczych.  Trzy artykuły opublikowano w języku niemieckim, dwa — w języku polskim, dwa — w języku ukraińskim, jeden artykuł powstał w języku angielskim.  Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (np. niemiecko-polskim i do jidysz) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, leksyki, paremiologii i metafory. W drugiej części zeszytu opublikowano cztery omówienia prac naukowych, które ukazały się w latach 2014–2016. Zeszyt zamyka wywiad przeprowadzony z prof.  dr. dr. h. c.  mult. Ulrichem Englem.

ANNA BOROWSKA, Sposoby derywacji wpolskim języku IT
ANNA DASZKIEWICZ, Alltagssprachliche Mischungs- und Kreuzungsprozesse im ur­banen Milieu: Zur sprachlichen Bricolage, Hybridität und Transgression
НАТАЛІЯ ЄВСТАФІЇВНА ДРАЧ, Реалізація лінгвістичної економії в німецькій мові за допомогою абсентивних інфінітивних конструкцій
MARINA FOSCHI ALBERT, Grammatische Mittel im Vordergrund. Pronomen, die koordi­nierende Konjunktion und, die Negativpartikel nicht als Vehikel ambiger Poetizität
OKSANA KHARLAY, Representation of Female Attributes in Chinese Proverbs
ANNA PILARSKI, Zum Pronomen es bei Wetterverben im Jiddischen im Vergleich zu deut­schen und polnischen Entsprechungen
PRZEMYSŁAW STANIEWSKI, Konceptualizacja wrażeń słuchowych wjęzyku polskim
ОЛЕСЯ ТЄЛЄЖКІНА, Прецедентні феномени у поетичному лінгвосвіті Юрія Андру­ховича: функційно-типологійні характеристики
Rezensionen
Hartmut E. H. Lenk / Elina Suomela-Härmä (Hrsg.): Höflichkeit in Textsorten. Landau, Ver­lag Empirische Pädagogik, 2014, 174 Seiten, ISBN 978-3-944996-11-0, Schriftenreihe: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. Herausgegeben von Heinz-Helmut Lüger, An­drea Rössler (Justyna Duch-Adamczyk)
Anja Maibaum (2016): Spielfilm-Synchronisation. Eine translationskritische Analyse am Beispiel amerikanischer Historienfilme über den Zweiten Weltkrieg. (TransÜD. Arbei­ten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens. Band 81), Berlin: Frank &Timme, ISBN 978-3-7329-0220-0, 127 S. (Michał Gąska)
Dorota Miller (2014): Emotionalität und Wertung im Diskurs. Eine kontrastive Analyse deutscher und polnischer Pressetexte zum EU-Beitritt Polens (Studien zur Text- und Diskursforschung). Peter Lang: Frankfurt am Main. 292 S. ISBN 978-3-631-65125-4 (Marcelina Kalasznik)
Jörg Bücker / Susanne Günthner / Wolfgang Imo (Hrsg.): Konstruktionsgrammatik V. Kon­struktionen im Spannungsfeld von sequenziellen Mustern, kommunikativen Gattungen und Textsorten. Tübingen, Stauffenburg 2015, 310 S. ISBN 978-3-86057-122-4, Reihe: Stauffenburg Linguistik, Band 77 (Janusz Pociask)
Interview
Interview mit Ulrich Engel
Summaries

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter