Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XII, fasc. 3 (2017)

Piotr S. Mazur, Magdalena Kozak (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 172
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Tematem najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” jest zło. W zamieszczonych artykułach zagadnienie to ujmowane jest z różnych stron: metafizycznej, epistemologicznej, antropologicznej i kulturowej. Autorzy ukazują różne aspekty zła, przybliżając też sposób jego ujmowania przez klasycznych myślicieli, takich jak św. Augustyn czy Paul Ricoeur.

ARTYKUŁY
Marek Drwięga, Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischne­rowskiej interpretacji filozofii zła u I. Kanta
Władysław Zuziak, Zło nieusprawiedliwione i zło wyparte
Stanisław Ziemiański, Zło fizyczne i moralne w świetle arystotelesowskiej koncepcji byto­wego braku
Piotr Stanisław Mazur, Zło w wymiarze ludzkim
Ewa Podrez, Etyka homo viator — zło a los człowieka
Zbigniew Pańpuch, Zło moralne a zło ontyczne — problem skutków wadliwego działania
Agnieszka Biegalska, Koncepcja zła w myśli Williama Jamesa
Krzysztof Duda, Twórcze przezwyciężanie zła w koncepcji Mikołaja Bierdiajewa
Andrzej Gielarowski, Zło czynione człowiekowi niewinnemu — przypadek Hioba
Robert Grzywacz, Antropologiczne uwarunkowania zła specyficznie ludzkiego — namiętności we wczesnej Ricoeurowskiej filozofii woli
Magdalena Kozak, Zło jako odchodzenie od Dobra w ujęciu Emmanuela Levinasa
Jarosław Kucharski, Problem obiektywności i subiektywności zła — próba filozo­ficznej interpretacji badań J. Haidta
Szczepan Urbaniak, Fenomen zła w filozofii Jean-Luca Mariona

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter