Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 39, nr 3

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 88
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 25,00 PLN   

Tom 39.3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) poświęcono działalności Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (Łukasz Machaj; tekst anglojęzyczny), wpływowi ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce (Anna Machnikowska) oraz pobytowi Jędrzeja Giertycha w Hiszpanii w latach 30. XX wieku (Dawid Kabaciński). W publikacji znajduje się również tekst recenzyjny, omawiający dwie publikacje, których autorzy pochylają się nad wiedeńskim okresem w życiu Adolfa Hitlera (Marek Maciejewski).

Artykuły problemowe
Łukasz Machaj, Freedoms of Expression, Political Extremism and Seditious Speech in the United States Supreme Court’s Jurisprudence (Part I)
Anna Machnikowska, Wpływ ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce
Dawid Kabaciński, Hiszpańska podróż Jędrzeja Giertycha
Artykuły recenzyjne
Marek Maciejewski, Wiedeński okres w życiu Adolfa Hitlera w ujęciu Brigitte Hamann i Augusta Kubizka

Articles
Łukasz Machaj, Freedoms of Expression, Political Extremism and Seditious Speech in the United States Supreme Court’s Jurisprudence (Part I)
Anna Machnikowska, The impact of martial law legislation on civil law in Poland
Dawid Kabaciński, Jędrzej Giertych’s Spanish journey
Review articles
Marek Maciejewski, The Viennese period in Adolf Hitler’s life as presented by Brigitte Hamann and August Kubizek  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter