Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XIII, fasc. 1 (2018)

Artur Pacewicz (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 144
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 28,00 PLN   

W najnowszym numerze czasopisma znalazły się artykuły z historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Można zapoznać się m.in. z interpretacjami filozofii Leibniza, Nietzschego, Derridy i Quine’a. Ponadto znalazło się miejsce na dyskusję o książce Karola Morawskiego Dyskurs, hegemonia, demokracja. Analiza krytyczna projektu demokracji radykalnej E. Laclau i Ch. Mouffe   oraz wywiad z niemieckim profesorem Gunterem Scholtzem, dotyczący filozofii muzyki.

ARTYKUŁY
Artur Kosecki, Między naturalizmem a deflacjonizmem ontologicznym. O poglą­dach Willarda Van Ormana Quine’a na analizę i ontologię
Maciej Hudziec, Antropologia Antoniego Kępińskiego i jego badawcza postawa
Tomasz Kąkol, Monadologia Leibniza dziś
Jakub Dadlez, Interpretacja dekonstrukcji. Nietzsche, Derrida i styl filozofowania
Piotr Bukowczyk, Wpływ zachodniej myśli politycznej na polski fizjokratyzm
SYMPOZJUM POŚWIĘCONE KSIĄŻCE KAROLA MORAWSKIGO DYSKURS, HEGEMONIA, DEMOKRACJA. ANALIZA KRYTYCZNA PROJEKTU DEMOKRACJI RADYKALNEJ E. LACLAU I CH. MOUFFE
Karol Morawski, Dyskurs, hegemonia, radykalna demokracja
Paweł Dybel, Blaski i cienie projektu demokracji radykalnej Laclau i Mouffe
Ryszard Różanowski, Dyskretny urok dyskursu o hegemonii i demokracji
Karol Morawski, Poza utopią i zwątpieniem
WYWIAD
Joanna Giel, Gunter Scholtz — nota biograficzna
Muzyka jest fenomenem estetycznym, antropologicznym i społecznym. Z profesorem Gunterem Scholtzem (Ruhr-Universität Bochum) rozmawia dr Joanna Giel (Uniwersytet Wrocławski)
RECENZJE
Mieszko Wandowicz, Istnienie i ujawnianie. Dwa wymiary bytu
[Emanuele Severino, Powrót do Parmenidesa]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter