Wrocławskie Studia Wschodnie 21 (2017)

Antoni Kuczyński, Piotr Cichoracki (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 334
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 40,00 PLN   

Kolejny, 21. tom „Wrocławskich Studiów Wschodnich” zgromadził teksty autorów polskich i rosyjskich. Zostały one poświęcone przede wszystkim zagadnieniom historii XIX i XX w. Dotyczą zarówno dziejów Polski, jak i powszechnych. Wątkami wiodącymi są problemy związane z losami Polaków, zsyłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego w XIX i XX w., a także różne aspekty funkcjonowania reżimu komunistycznego. W dziale „Miscellanea” znalazły się m.in. studia oparte na analizie konkretnych, pojedynczych źródeł. W tym numerze kontynuowana jest seria tekstów poświęconych ofiarom zbrodni na Wzgórzach Wuleckich. W dziale „Recenzje” omówiono trzy monografie w języku polskim, jeden zbiór studiów opublikowany w Rosji oraz jedno wydawnictwo źródłowe.

Artykuły

Franciszek Nowiński, Elita słowianofilów rosyjskich wobec decyzji kongresu berliń­skiego
Irina N. Nikulina, Polscy zesłańcy w Ustʹ-Kamienogorsku w drugiej połowie XIX w.
Piotr Ruciński, Początki aktywności publicznej polityka Narodowej Demokracji Jana Emanuela Rozwadowskiego w Galicji w latach 1901–1909
Mirosław Szumiło, Moskiewskie korzenie komunistycznej elity władzy w Polsce
Stanisław Ciesielski, Początki stalinowskiego zwrotu wobec historii (1930–1931)
Agnieszka Kaniewska, Działalność Delegatury Ambasady RP w Kraju Ałtajskim w latach 1941–1943
Krzysztof Łagojda, Sądy komunistyczne wobec ofiar Zbrodni Katyńskiej w postępo­waniu o uznanie za zmarłego/stwierdzenie zgonu. Analiza historycznoprawna
Miscellanea
Marina Kolesnikova, Germans as the explorers of the North Caucasus in the second half of the 18th–beginning of the 19th century
Eugeniusz Niebelski, Kurata o. Kandyda Zielonki sprawozdanie o kościele w Oren­burgu w Rosji z roku 1850
Inessa Adoneva, Поляки в судебной системе и юридической дискуссии в Сибири конца XIX–начала XX вв.
Tatyana Nedeluk, Польские библиотечные собраниа рубежа XiX–XX вв. вСи­бири
Zbigniew Małysz, Polacy na Kaukazie w XIX w. Zderzenie czy współpraca? Przyczynek do analizy historyczno-społecznej na podstawie wspomnień z epoki
Marcelina Jakimowicz, Dziennik Henia. Życie społeczne i kontakty międzyetniczne na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym w dziecięcym dokumencie osobistym
Ewa Ziółkowska, Pamięć o wydarzeniach lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich
Jerzy Supady, Stanisław Michał Progulski (1874–1941)
Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski, Włodzimierz Krukowski (1887–1941) — twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych
Lena Kaletowa, Między medycyną, paragrafami i zbrodnią
Recenzje
François Auguste Thesby De Belcour, Dziennik oficera w służbie konfederacji bar­skiej i syberyjskiego zesłania (Zbigniew J. Wójcik)
Tatiana. G. Nedzejluk, Konfessional’noe coobszczestvo katolikov Sibirii. Vlijanie mi­rovozzrenija na na povsednevnuju żizn’ (1830–1917 gg.) (Grzegorz Pełczyński)
Koriennyje narody Sibiri w trudach polskich issledowatielej. Pamjati Edwarda Piekar­skogo (1858–1943). Matieriały Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencii Sankt-Pie­tierburg, 25–26 sientjabria 2014 g. (Franciszek Nowiński)
Artur Bata, W cieniu Tryzuba (Tomasz Dudek)
Stanisław Grodziski, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżan­sem, koleją, samochodem (Małgorzata Dziura)
Wykorzenieni — zakotwiczeni. Katarzyna Kość-Ryżko, Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne (Małgorzata Dziura)
Kronika
Nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2016 (Ewa Ziółkowska)
In memoriam
Profesor Krystyn Matwijowski (1936–2017) (Filip Wolański)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter