Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XIII, fasc. 2 (2018)

Roman Konik (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 176
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł dotyczący zagadnień metaetetycznych, ponadto znalazły się w nim teksty dotyczące logiki temporalnej, zagadnienia sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego, relacji doświadczenia i rozumu oraz tekst analizujący zagadnienie religii w ujęciu Emmanuela Levinasa. W dziale Przekłady zawiera Komentarz do „Fajdrosa” Hermiasa Aleksandryjczyka. Duża część tego numeru poświęcona jest dyskusji nad książką Mariusza Turowskiego: C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej, oraz dyskusji nad monografią Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss — Rawls — Habermas autorstwa Doroty Sepczyńskiej.

ARTYKUŁY
Ryszard Różanowski, Ile estetyki w estetyce…?
Anna Kozanecka-Dymek, Logika temporalna i jej zastosowania w naukach praw­nych
Paweł Pałasiński, Problem sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego
Mateusz Stróżyński, Doświadczenie a rozum: antyczna filozofia w interpretacji Pierre’a Hadota
Magdalena Kozak, Poznać Boga znaczy wiedzieć, co należy czynić — religia ateistycz­na w ujęciu Emmanuela Levinasa
PRZEKŁADY
Artur Pacewicz, Prolog Fajdrosa w świetle dzieła Hermiasa z Aleksandrii
Hermias Aleksandryjczyk, Komentarz do Fajdrosa 13–27
POLEMIKI
MIEJSCE PRAWDY W POLITYCE. SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ DOROTY SEPCZYŃSKIEJ PT. PROBLEMATYCZNY STATUS PRAWDY W POLITYCE STRAUSS — RAWLS — HABERMAS (2015)
Dorota Sepczyńska, Problematyczny status prawdy w polityce: Strauss — Rawls — Habermas. Rekapitualcja 109
Aam Chmielewski, Enigmatyczność prawdy
Barbara A. Markiewicz, Czy w polityce jest miejsce na prawdę?
Marek N. Jakubowski, Problematyczny status prawdy w polityce
SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ MARIUSZA TUROWSKIEGO PT. C.B. MACPHERSON: „INDYWIDUALIZM POSIADACZY” A DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ ONTOLOGII POLITYCZNEJ
Adam Chmielewski, Ontologia polityczna zachłanności
Lesław Hostyński, Powrót nieobecnego
Andrzej Szahaj, Recenzja: M. Turowski, C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej
RECENZJE
Marta Dziwer, Nie tylko zysk się liczy — humanistyka w walce o przyszłość demokra­cji [Martha C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humani­stów]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter