Studia Filmoznawcze 39. Mistrz Wajda

Sławomir Bobowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3607-8
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Nie minęły dwa lata od śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera i wciąż staramy się ogarnąć rozmiary jego dzieła. Numery specjalne poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy opublikowały już czołowe czasopisma literackie: parysko-warszawskie „Zeszyty Literackie” (2016, nr 4), „Nowa Dekada Krakowska” (2017, nr 3), poznańskie „Przestrzenie Teorii (2017). Przyszła pora na „Studia Filmoznawcze”. Tegoroczny numer, gromadzący rozważania filmoznawców z kilku ośrodków krajowych i zagranicznych, stanowi jeszcze jeden wyraz hołdu dla wielkiego artysty.


Tadeusz Lubelski, Wprowadzenie
I. ARTYKUŁY
Marek Lis, Wajda i krzyż
Krzysztof Kornacki, Popiół i diament w ogniu. Krytyka filmu po 13 grudnia 1981 roku
Marek Haltof, The casualty of Jewish-Polish polemics: Revisiting Andrzej Wajda’s Korczak (1990)
Christopher Garbowski, Polish self-scrutiny in Holy Week
Łarysa Briuchowećka, Nie zmieniając poglądów. Przedstawianie okrucieństwa i zła w filmach Andrzeja Wajdy
Piotr Zwierzchowski, Spojrzenie z „drugiej strony”. Andrzej Wajda w dokumentach Wydziału Kultury KC PZPR w latach 80.
Mirosław Przylipiak, Szofer Wałęsy
Aleksandra Idczak, Pamięć monumentalna? O ostatnim filmie Andrzeja Wajdy
Piotr Kletowski, Filmowe powidoki Andrzeja Wajdy
II. RECENZJE I OMÓWIENIA
Aleksandra Idczak, Historia i metoda. O książce Piotra Witka Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016, ss. 712
Mariola Marczak, Filmowe czytanie Szekspira. Adaptacja jako interpretacja. O książce Lustra i echa. Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a, red. O. Katafiasz, Kraków 2017, ss. 434
Piotr Czerkawski, Peryferie mają głos. O książce Jarosława Pietrzaka Smutki tropików. Współ­czesne kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne, Warszawa 2016, ss. 312
Maciej Gorczyński, Ryzyko opłacalne. O książce Możliwość i konieczność w kulturze: idee, narracje, interpretacje, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, ss. 248
Irina Patron, Polski Wołyń na Ukrainie. Przegląd ukraińskich publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego

 


Tadeusz Lubelski, Introduction
I. ARTICLES
Marek Lis, Wajda and the cross
Krzysztof Kornacki, Ashes and Diamonds on fire. Critical reviews after December 13th, 1981
Marek Haltof, The casualty of Jewish-Polish polemics: Revisiting Andrzej Wajda’s Korczak (1990)
Christopher Garbowski, Polish self-scrutiny in Holy Week
Łarysa Briuchowećka, Not changing looks. Presentation of cruelty and evil in the films of Andrzej Wajda
Piotr Zwierzchowski, A look from the “other side”. Andrzej Wajda in the documents of the Culture Department of the Central Committee of the PZPR (Polish United Worker’s Party) in the 1980s
Mirosław Przylipiak, Wałęsa’s chauffeur
Aleksandra Idczak, The monumental memory? On the final film of Andrzej Wajda
Piotr Kletowski, Andrzej Wajda’s Afterimages
II. BOOK REVIEWS
Aleksandra Idczak, History and method. On Piotr Witek’s book Andrzej Wajda as a Historian. Methodological study of visual history, Lublin 2016, 712 pp.
Mariola Marczak, Film reading of Shakespeare. Adaptation as interpretation
Piotr Czerkawski, Peripheries have voice. The review of the book Smutki tropików. Kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne by Jarosław Pietrzak, Warszawa 2016, ss. 312
Maciej Gorczyński, Possibility and Necessity in Culture: Ideas, Narratives, and Interpreta­tions, ed. by B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, 248 pp.
Irina Patron, Polish Wołyń in Ukraine. Overview online publications about Wojciech Smazhovsky’s film

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter