Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej z XVII wieku

Paweł Klint, Konrad Rzemieniecki, Jakub Węglorz (wyd.)
ISBN: 978-83-229-3624-5
Liczba stron: 608
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Książka prezentuje 263 akty ostatniej woli wpisane do ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej (powiaty halicki i trembowelski) z XVII wieku. Szlacheckie testamenty przekazują cenne informacje nie tylko o majątkach szlachty, ale także sprawach rodzinnych i obyczajowych. Są także znakomitym źródłem do poznania szlacheckiej mentalności. Wśród dokumentów pojawiają się zarówno testamenty magnaterii, szlachty średniej, jak i niezamożnych szlachciców. Na uwagę zasługuje spora liczba testamentów żołnierzy, a także prawosławnej szlachty ruskiej. Nie wszyscy autorzy testamentów pochodzili z ziemi halickiej – niektórzy z nich zamieszkiwali Podole, a także Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Podlasie i Litwę. Opublikowane dokumenty stanowią zatem duży zbiór testamentów pochodzących z pogranicza etnicznego, religijnego i kulturowego.

Nota od wydawców
Ziemia halicka — dzieje i granice
Szachta ziemi halickiej w XVII wieku
Księgi grodzkie ziemi halickiej
Testamenty i testatorzy z ksiąg ziemi halickiej w XVII wieku
Język i forma testamentów
Stan zachowania źródeł i zasady edycji
Treść dokumentów
Źródło
1. Testament Jana Nahujowskiego z 22 marca 1601 roku
2. Testament Pawła Wojciecha Choińskiego z 31 maja 1601 roku
3. Testament Filipa Szczukockiego z 15 maja 1602 roku
4. Testament Jerzego Strusia, kasztelana halickiego, z 9 października 1604 roku  
5. Testament Nazariasza Zbęka z 11 sierpnia 1605 roku
6. Testament Chwedora Dederkały z około 1606 roku
7. Testament Tomasza Węglińskiego z 22 grudnia 1606 roku
8. Testament Krzysztofa Naropińskiego z 23 sierpnia 1607 roku
9. Testament Waleriana Łaganowskiego z około 1608 roku
10. Testament Michała Nosowskiego z 14 marca 1609 roku
11. Testament Mikołaja Korzeniowskiego z 1611 roku
12. Testament Tomasza Cebrowskiego z 31 stycznia 1611 roku
13. Testament Jana Kopyczyńskiego z 30 września 1611 roku
14. Testament Macieja Pielgrzymowskiego z 12 kwietnia 1612 roku
15. Testament Stefana Juśkiewicza z 19 grudnia 1612 roku
16. Testament Mikołaja Szumlewskiego z 23 grudnia 1613 roku
17. Testament Stefana Zaporskiego z 24 grudnia 1613 roku z rejestrem długów z 26 listopada 1613 roku
18. Testament Iwana Grabowieckiego z 2 marca 1614 roku
19. Testament Kaspra Szczukockiego z 22 września 1615 roku
20. Testament Jakuba Kalinowskiego z 12 maja 1617 roku
21. Testament Maruchny ze Swaryczowskich, wdowy po primo voto Piotrze Samborze i żony secundo voto Harasima Reczyńskiego, z 1618 roku
22. Testament Ostafieja (Eustachego) Kopyczyńskiego z 8 lipca 1619 roku
23. Testament Macieja Niegockiego z 12 lipca 1620 roku
24. Testament Wojciecha Czarnolęskiego z 14 lutego 1622 roku
25. Testament Jerzego Chodijowskiego z 5 sierpnia 1622 roku
26. Testament Wojciecha Domgarta, żołnierza chorągwi Wojciecha Roguskiego, z 25 czerwca 1624 roku
27. Testament Pawła Rudnickiego, żołnierza chorągwi Andrzeja Kossakowskiego rotmistrza JKM, z września 1624 roku
28. Testament Mikołaja Zgłeczyńskiego z 2 września 1624 roku
29. Testament Piotra Wirozembskiego z 23 listopada 1625 roku
30. Testament Zofii Rudzkiej z około 1626 roku
31. Testament Krzysztofa Kiewlicza z 22 lub 23 września 1626 roku
32. Testament Jana Miękiskiego, rotmistrza JKM, z 4 czerwca 1628 roku
33. Testament Stanisława Domańskiego z 15 lutego 1629 roku
34. Testament Jana Kamieńskiego z 7 marca 1629 roku
35. Testament Szymona Charlęskiego z 5 kwietnia 1629 roku
36. Testament Piotra Kołackiego, komendarza budzanowskiego, z 23 grudnia 1629 roku
37. Testament Hieronima Ciarnowskiego z 26 grudnia 1629 roku
38. Testament Piotra Uhernickiego z 17 grudnia 1630 roku
39. Testament Hieronima Występa, miecznika halickiego, z około 1631 roku
40. Testament Andrzeja Pomorskiego z 18 lutego 1631 roku
41. Testament Macieja Stawskiego z 21 lutego 1631 roku
42. Testament Jana Wasilkowskiego z 21 sierpnia 1631 roku
43. Fragment testamentu Prokopa Żurakowskiego z około 1632 roku
44. Testament Tomasza Sulatyckiego z 27 lutego 1632 roku
45. Testament Samuela Dunina Rzuchowskiego, towarzysza chorągwi Jerzego Bałabana starosty trembowelskiego, z około 1634 roku
46. Testament Zofii z Zamiechowskich, wdowy po primo voto Janie Golskim kasztelanie kamienieckim, secundo voto Stanisławie Lanckorońskim wojewodzie podolskim i tertio voto żony Janusza Skumina Tyszkiewicza wojewody trockiego, z 5 września 1634 roku
47. Testament Jakuba Białobrzeskiego z 1635 roku
48. Testament Aleksandra Bojarskiego z 1 kwietnia 1635 roku
49. Testament Adama Komorowskiego z 10 września 1635 roku
50. Testament N. Swaryczowskiego z 14 stycznia 1636 roku
51. Testament Piotra Czarnowskiego z 14 stycznia 1636 roku
52. Testament Iwana Berezowskiego Tyczyca z 21 stycznia 1637 roku
53. Testament Gabriela Kuliczkowskiego z 23 marca 1637 roku
54. Testament Tomasza Bielickiego z 30 maja 1637 roku
55. Testament Waśki z Żurakowskich, wdowy po Iwanie Hołyńskim, z 9 sierpnia 1637 roku
56. Testament Kaspra Pruszkowskiego z 27 stycznia 1638 roku
57. Testament Agnieszki, wdowy po Andrzeju Krasowskim, z 20 września 1638 roku 157
58. Testament Stanisława Jana Sulimy z 9 stycznia 1639 roku  
59. Testament Pawła Kamockiego z 23 lipca 1639 roku
60. Testament Pawła Kudelskiego z 6 października 1639 roku
61. Testament Katarzyny z Jakyszowskich, żony Jana Wilkowskiego, z 24 kwietnia 1640 roku
62. Testament Aleksandra Sulatyckiego z 7 maja 1640 roku
63. Testament Aleksandra ze Skotnik Skotnickiego z 18 czerwca 1640 roku
64. Testament Pawła Witwickiego z 6/10 grudnia 1640 roku
65. Testament Jeremiasza Tysarowskiego, biskupa prawosławnego lwowsko-halicko-kamienieckiego, z 14 grudnia 1640 roku
66. Testament Wasyla Bereźnickiego z 19 kwietnia 1641 roku
67. Testament Jana Pajowskiego z 19 czerwca 1641 (?) roku
68. Testament Michała Poniatowskiego z około 1642 roku
69. Testament Baltazara Turowskiego z 29 marca 1642 roku
70. Testament Jana Karniowskiego z 12 lipca 1642 roku
71. Testament Jana Kuczyckiego, towarzysza chorągwi Jerzego Bałabana starosty trembowelskiego, z 1 września 1642 roku
72. Testament Stanisława Bidzińskiego, towarzysza chorągwi Jerzego Bałabana starosty trembowelskiego, z 11 października 1642 roku
73. Testament Katarzyny z Łaszczów, żony secundo voto Stanisława Trzebuchowskiego, z 24 lutego 1643 roku
74. Testament Stanisława Zgorzelskiego z 27 marca 1643 roku
75. Testament Tobiasza Tchórzewskiego z 31 grudnia 1643 roku
76. Testament Katarzyny, żony Andrzeja Dobrzańskiego, z 10 kwietnia 1644 roku
77. Testament Jana Kucharskiego z 7 czerwca 1644 roku
78. Testament Baltazara Petlińskiego, podpiska ziemskiego halickiego, z 4 lipca 1644 roku
79. Testament Anny Zawiszanki, wdowy po Stefanie Spławskim, z 6 listopada 1645 roku
80. Testament Maryny Korczyńskiej z 23 stycznia 1646 roku
81. Testament Michała Żurakowskiego z 4 marca 1646 roku
82. Testament Wojciecha Trembińskiego z 14 marca 1646 roku
83. Testament Remigiana Łabęskiego z 30 maja 1646 roku
84. Testament Wacława Małachowskiego z 5 sierpnia 1646 roku
85. Testament Dobrogosta Skarbka, towarzysza chorągwi Marcina na Husiatynie Kalinowskiego wojewody czernihowskiego i starosty trembowelskiego, z 3 listopada1646 roku
86. Testament Jana Krajowskiego z 4 października 1647 roku
87. Testament Stanisława Kopystyńskiego z 11 listopada 1647 roku
88. Testament Piotra Gruszeckiego z 2 kwietnia 1648 roku
89. Testament Justyny, wdowy po Wojciechu Dankowskim, z 2 stycznia 1649 roku
90. Testament Hieronima Jasińskiego z 6 stycznia 1649 roku
91. Testament Agafii z Szumlańskich, wdowy po Wasylu Terleckim, z 18 stycznia1649 roku
92. Testament Mikołaja Głaczyńskiego z 29 maja 1649 roku
93. Testament Macieja Wierzbickiego i Elżbiety z Grzymskich, małżonków, z 7 lipca 1649 roku
94. Testament Krzysztofa Stanińskiego z 22 lipca 1649 roku
95. Testament Marianny z Potockich, wdowy po Adamie Kazanowskim oboźnym koronnym, z 19 marca 1651 roku
96. Testament Wojciecha Rokickiego z 31 maja 1651 roku
97. Testament Jana z Pankraczowic Grabianki z 20 lipca 1651 roku
98. Testament Elżbiety Świderskiej z 1 listopada 1651 roku
99. Testament Jana Sadłowskiego, plebana uścieckiego, z 6 listopada 1651 roku
100. Testament Piotra Kopyczyńskiego z 18 sierpnia 1652 roku
101. Testament Łukasza Biernackiego z 16 listopada 1652 roku
102. Testament Agnieszki z Krężelowskich, wdowy po primo voto Stanisławie Siąskim, secundo voto Adamie Stanisławskim kasztelanie kamienieckim, z 14 grudnia 1652 roku
103. Testament Jerzego Konieckiego z 24 grudnia 1652 roku
104. Testament Stefana Owadowskiego z 29 listopada 1653 roku
105. Testament Aleksandra Gruszeckiego, pisarza ziemskiego kamienieckiego, z 3 stycznia 1654 roku z rejestrem ruchomości sporządzonym po śmierci testatora
106. Testament Elżbiety z Kaszewskich, żony primo voto Jana Kudelskiego, secundo voto Wacława Tymińskiego, z 13 lutego 1654 roku
107. Testament Jana Karczowskiego z 28 maja 1654 roku
108. Testament Jana Białokura z 25 lipca 1654 roku
109. Testament Jerzego Rzeczkowskiego z 26 sierpnia 1654 roku
110. Testament Katarzyny z Krężelowskich, wdowy po primo voto Gabrielu Kozietulskim podsędku ziemskim kamienieckim i secundo voto Marcinie Wolińskim wojskim kamienieckim, z 11 września 1654 roku
111. Testament Michała Łastowieckiego z 30 listopada 1654 roku
112. Testament Daniela Dominika Korsaka, towarzysza chorągwi Stanisława Potockiego Rewery hetmana wielkiego koronnego, z 2 lutego 1655 roku
113. Testament Jana Wolskiego z 23 maja 1655 roku
114. Testament Jana Remigiana Choińskiego z 23 lutego 1656 roku
115. Testament Katarzyny z Jakyszowskich, wdowy po Janie Wilkowskim, z 12 kwietnia 1656 roku
116. Testament Andrzeja Braszewicza z 19 kwietnia 1656 roku
117. Testament Grzegorza Zaremby, żołnierza chorągwi Stanisława Potockiego Rewery hetmana wielkiego koronnego, z 20 sierpnia 1656 roku
118. Testament Bronisława Gruszeckiego z 10 września 1656 roku
119. Testament Jana Kropiwnickiego z 15 stycznia 1657 roku
120. Testament Piotra z Potoka Potockiego, wojewody bracławskiego, starosty generalnego podolskiego, z 10 kwietnia 1657 roku
121. Testament Stanisława Broniowskiego z około 1659 roku
122. Testament Anny z Jasińskich, wdowy po Janie Wolskim, z 26 maja 1659 roku
123. Testament Marcjana Komuńskiego, towarzysza chorągwi Stanisława Potockiego Rewery hetmana wielkiego koronnego, z 7 listopada 1659 roku
124. Testament Katarzyny z Krąkowskich Skrzeleckiej z 17 kwietnia 1660 roku
125. Testament Aleksandra Tańskiego z 29 maja 1660 roku z dopiskiem z 28 czerwca 1660 roku
126. Testament Jana Łagiewnickiego z 1 czerwca 1660 roku
127. Testament Gabriela Banowskiego z 28 sierpnia 1660 roku
128. Testament Szymona Jarząbkowskiego z 1661 roku
129. Testament Agnieszki Łęckiej z 5 marca 1661 roku
130. Testament Anny z Tomaszewskich, wdowy po primo voto Danielu Jabłońskim i żony secundo voto Stanisława Wolskiego, z 7 marca 1661 roku
131. Testament Szczęsnego Wąsowskiego z 1 lipca 1661 roku
132. Testament Waleriana Sawickiego z 11 lipca 1661 roku
133. Testament Mikołaja Rakowskiego z 12 sierpnia 1661 roku
134. Testament Maryny z Szachnowiczów, wdowy po Janie Marszewskim, z 10 września 1661 roku
135. Testament Anny z Bełdowskich, secundo voto wdowy po Piotrze Gruszeckim, z około 1662 roku
136. Testament Szymona Zembrzuskiego 11 marca z 1662 roku
137. Testament Stefana Szumlańskiego z 27 lipca 1662 roku
138. Testament Mikołaja Tysarowskiego z 7 grudnia 1662 roku
139. Testament Jadwigi ze Słupskich, wdowy po primo voto Krzysztofie Spławskim, żony secundo voto Stanisława Kozika, z około 1663 roku
140. Fragment testamentu N. Zahorowskiego z 1663 roku
141. Testament Zagony Mikłusza, żołnierza roty Jana Sułowskiego, z 28 marca 1663 roku
142. Testament Krzysztofa Borkowskiego z 16 lub 22 kwietnia 1663 roku z dopiskiem z 26 kwietnia 1663 roku
143. Testament Jana Stankiewicza z 24 sierpnia 1663 roku
144. Testament Zofii, żony Aleksandra Dominika Sulatyckiego skarbnika kamienieckiego, z 16 listopada 1663 roku
145. Testament Pawła Tylickiego z 23 listopada 1663 roku
146. Testament Elżbiety, wdowy po primo voto N. Achingerze, żony secundo voto Jana Kmity, z 20 grudnia 1663 roku
147. Testament Bazylego Żurakowskiego z 30 grudnia 1663 roku
148. Testament Jana Wojciechowskiego, rotmistrza Jego Królewskiej Mości, z 21 stycznia 1664 roku
149. Testament Mikołaja Podbilskiego z 1 maja 1664 roku
150. Testament Adama Myśliszewskiego, łowczego łukowskiego, z 9 maja 1664 roku z rejestrem długów
151. Testament Elżbiety z Marszewskich, wdowy po Andrzeju Głowackim, z 31 maja 1664 roku
152. Testament Katarzyny ze Spławskich, wdowy po secundo voto Stanisławie z Zabawy Zabawskim, z 16 lipca 1664 roku
153. Testament Gabriela Rytyńskiego sive Ratyńskiego z 22 lipca 1664 roku
154. Testament Aleksandra Kochana z 1665 roku
155. Testament Felicjany z Makowskich, żony Gabriela Średzińskiego, z 22 maja 1665 roku
156. Testament Andrzeja Wysockiego z 28 maja 1665 roku
157. Testament Doroty Bielickiej z 13 lipca 1665 roku
158. Testament Marianny Porazińskiej z 13 stycznia 1666 roku
159. Testament Jana Więckowskiego, komornika ziemi halickiej, z 17 lutego 1666 roku
160. Testament Zofii z Bamuszów, wdowy po Janie Wolskim, z 27 lutego 1666 roku
161. Testament Jana i Andrzeja Żurakowskich z 10 maja 1666 roku
162. Testament Jana Żurakowskiego z 21 września 1666 roku
163. Testament Jana Tworowskiego z 8 października 1666 roku
164. Testament Stanisława Kaspra Kunowskiego z 30 października 1666 roku
165. Testament Jana Kaczanowskiego z 15 listopada 1666 roku
166. Testament Katarzyny z Rożniatowskich, wdowy po primo voto Samuelu Dubrawskim i żony secundo voto Stanisława Borkowskiego, z 30 listopada 1666 roku
167. Testament Joanny z Humieckich, żony Piotra Wichrowskiego miecznika halickiego, z 13 kwietnia 1667 roku
168. Testament Jana Rafała N., towarzysza chorągwi Jana Potockiego wojewody bracławskiego, z 26 września 1667 roku
169. Testament Wasiuty Drohomireckiego z 7 stycznia 1668 roku
170. Testament Jana Karola Ciarnowskiego z 10 kwietnia 1668 roku z dopiskiem z 17 kwietnia 1669 roku
171. Testament Krzysztofa Wilskiego z 19 kwietnia 1668 roku
172. Testament Ewy Czołhańskiej z 7 lipca 1668 roku
173. Testament Rafała Śmiarowskiego z 1 sierpnia 1668 roku
174. Testament Piotra Ludzickiego z 12 września 1668 roku
175. Testament Krzysztofa z Strzemeszna Strzemeskiego, podsędka halickiego, z 9 listopada 1668 roku
176. Testament Marii Korczyńskiej z 2 czerwca 1669 roku
177. Testament Daniela Hoszowskiego z 7 czerwca 1669 roku
178. Testament Stanisława Żabilskiego z 11 września 1669 roku
179. Testament Anny, wdowy po Janie Zawadzkim, z 26 grudnia 1669 roku
180. Testament Joachima Komara z 1670 roku
181. Testament Jana Równickiego z 7 maja 1670 roku
182. Testament Macieja Ludzickiego z 5 sierpnia 1670 roku
183. Testament Stanisława Głowińskiego, sędziego ziemskiego halickiego, z 6 kwietnia 1671 roku
184. Testament Anny ze Świrskich, primo voto wdowy po Jerzym Rzeczkowskim, secundo voto żony Piotra Myśliszewskiego, z 18 maja 1671 roku
185. Testament Mikołaja Beskiego z 1 lipca 1671 roku
186. Testament Barbary z Łukowskich, żony Jana Skoreckiego, z 9 sierpnia 1671 roku
187. Testament Jakuba Ponikowskiego z 27 lutego 1672 roku
188. Testament Jakuba (Jakowa) Żurakowskiego z około 1673 roku
189. Testament Barbary z Łąckich, wdowy po Macieju Górce łowczym halickim, z 28 marca 1673 roku
190. Testament Stanisława Żurowskiego, stolnika czerskiego, z 29 kwietnia 1673 roku 386
191. Testament Piotra Poniatowskiego z 4 sierpnia 1673 roku
192. Testament Krystyny, żony Samuela Skorupskiego, z 28 sierpnia 1673 roku
193. Testament Mikołaja na Baworowie Baworowskiego z 9 listopada 1673 roku
194. Testament Jana Andrzeja Rusieckiego, skarbnika ziemi halickiej, z około 1674 roku z dopiskami dotyczącymi jego majątku
195. Testament Urszuli Rzeczyckiej z około 1674 roku
196. Testament Jana Kmity z 1674 roku
197. Testament Jana Chrzonowskiego, towarzysza chorągwi Wacława Zaleskiego chorążego łęczyckiego, z 20 kwietnia 1674 roku
198. Testament Anny z Wojsławskich, wdowy po Janie Wodzińskim, z 5 czerwca 1674 roku
199. Testament Marianny z Domańskich, wdowy po Janie Mniszowskim, z 20 sierpnia 1674 roku
200. Testament Marianny z Żurakowskich, wdowy po Andrzeju Hołyńskim, z 23 września 1674 roku
201. Testament Pawła Łukasza Gajeckiego z inwentarzem ruchomości z 3 sierpnia 1675 roku
202. Dwie wersje testamentu Katarzyny z Mroczków, żony Wojciecha Giedzińskiego, z 17 listopada 1675 roku z dopiskiem z 17 marca 1677 roku
203. Testament Anny z Krauszowskich, żony Andrzeja Stockiego, z 18 grudnia 1675 roku
204. Testament Bazylego Zagwojskiego z 26 stycznia 1676 roku
205. Testament Wojciecha Gruszeckiego z 20 września 1676 roku
206. Testament Józefa Bielackiego, żołnierza chorągwi pancernej Stanisława Opalińskiego starosty nowomiejskiego korczyńskiego, z 31 października 1676 roku
207. Testament Aleksandra Bonieckiego z 3 listopada 1676 roku
208. Testament Krzysztofa Obertyńskiego z 15 marca 1678 roku
209. Testament Stanisława Wojciecha Mierzejowskiego z 18 kwietnia 1678 roku
210. Testament Anny z Kuszewskich, wdowy po Andrzeju Kakowskim mieczniku kamienieckim, z 20 października 1678 roku
211. Testament Stanisława Czajkowskiego z 20 lutego 1680 roku
212. Testament Jana Łaźniowskiego z 26 marca 1680 roku
213. Testament Stanisława Borkowskiego z 1 marca 1681 roku
214. Testament Aleksandra Redki Hołyńskiego z 13 maja 1681 roku
215. Testament Sebastiana Gałęzowskiego z 1 sierpnia 1681 roku
216. Testament Jana Żórawińskiego z około 1682 roku
217. Testament Marcina Wałęckiego z 7 lutego 1682 roku
218. Testament Aleksandra z Owadowa Owadowskiego z 21 października 1682 roku
219. Testament Heleny, wdowy po primo voto Stefanie Domaradzkim i secundo voto Stanisławie Bielickim, z 3 czerwca 1683 roku
220. Testament Jana Mrozowickiego, regenta grodzkiego trembowelskiego, z 20 września 1683 roku
221. Testament Aleksandry z Kucharskich, wdowy po primo voto Pawle Stoińskim, secundo voto Stefanie Morzkowskim, z 20 listopada 1684 roku
222. Testament Pawła Wilczyńskiego z około 1685 roku
223. Testament Teresy ze Zdrowskich, wdowy po primo voto Aleksandrze Wilgostowskim, secundo voto Stanisławie Morzkowskim, żony tertio voto Wojciecha Szyjskiego, z 3 stycznia 1685 roku
224. Testament Andrzeja Łaszowskiego z 18 sierpnia 1685 roku
225. Testament Anny z Piotrowskich, wdowy po primo voto Wojciechu Wolanowskim podstarościm trembowelskim, żony secundo voto Szymona Wołodyjowskiego, z 27 sierpnia 1685 roku
226. Testament Andrzeja Skulskiego z około 1686 roku
227. Testament Piotra Porczyńskiego z 28 stycznia 1686 roku
228. Testament Anny z Jaroszewskich Szustowskiej z 13 kwietnia 1686 roku
229. Testament Marcina Wałęckiego z 16 czerwca 1686 roku
230. Testament Stanisława Konopki, proboszcza zabłotowskiego, z 31 lipca 1686 roku
231. Testament Adama Wasilkowskiego z 19 października 1686 roku
232. Testament Piotra Stanisława Kuropatwy z 30 listopada z dopiskiem z 2 grudnia 1686 roku
233. Testament Samuela Bukowskiego z około 1687 roku
234. Testament Adama Sulikowskiego z 23 kwietnia 1687 roku
235. Testament Pawła Aleksandra Mocarskiego, komornika ziemskiego halickiego, z 16 września 1687 roku
236. Testament Teodora Stanisława Zwierzyńskiego z 20 listopada 1687 roku
237. Testament Jana Walentego Zgłobickiego, proboszcza trembowelskiego, z 8 stycznia 1688 roku
238. Testament Zuzanny z Wolskich, wdowy po Józefie Biernackim, z 7 września 1688 roku
239. Testament Anny z Rożniatowskich, wdowy po primo voto Stanisławie Mierzejowskim i żony secundo voto Jana Jakuba Płoskiego wiceregenta halickiego, z 26 lutego 1689 roku
240. Testament Stefana Kazimierza Gorzszkiewicza z 12 lipca 1689 roku
241. Testament Jerzego Korczyńskiego z 20 lutego 1690 roku
242. Testament Marianny Krystyny z Szumlańskich, wdowy po primo voto Bazylim Hołyńskim Doroszence, żony secundo voto Andrzeja Górskiego, z 30 czerwca 1690 roku
243. Testament Stefana Medyńskiego z 25 marca 1692 roku
244. Testament Tomasza Łukawieckiego z 28 lutego 1693 roku
245. Testament Kazimierza Sieleckiego, żołnierza chorągwi pancernej, z 19 lipca 1693 roku
246. Testament Jana Berezowskiego Bartosiaka Urbanowicza z 4 grudnia 1693 roku
247. Testament Marianny, żony Wawrzyńca Krzeczkowskiego, z około 1694 roku
248. Testament Hieronima Drohomireckiego z 30 kwietnia 1694 roku
249. Testament Doroty, żony Wojciecha Beydy Rzewuskiego skarbnika drohickiego, z 30 listopada 1694 roku
250. Testament Gabriela Drohomireckiego z 11 kwietnia 1695 roku
251. Testament Wojciecha Medyńskiego, żołnierza chorągwi Jerzego Dominika Lubomirskiego starosty olsztyńskiego, z 20 sierpnia 1695 roku
252. Testament Zofii z Zamiechowskich Ostryckiej z 4 września 1695 roku
253. Testament Marii z Podgórskich, wdowy po primo voto Mikołaju Beskim, żony secundo voto Pawła Dąbrowskiego, z 13 lutego 1697 roku
254. Testament Mateusza Skarzyńskiego, żołnierza chorągwi Stanisława Warszyckiego miecznika koronnego, z 4 czerwca 1697 roku
255. Testament Pawła Rozmysłowskiego, prepozyta trembowelskiego i proboszcza budzanowskiego, z 21 lipca 1697 roku
256. Testament Zofii, żony Jerzego Bereźnickiego, z 20 marca 1698 roku
257. Testament Adama Ludzickiego z 17 kwietnia 1698 roku
258. Testament Jana Dubrawskiego z 25 maja 1698 roku
259. Testament N. Heyna z 24 listopada 1698 roku
260. Testament Pawła Siemiginowskiego z 27 listopada 1698 roku z rozliczeniem wydatków po jego śmierci z 4 grudnia 1698 roku
261. Testament Teodora Berezowskiego Urbanowicza z 24 lutego 1699 roku
262. Testament Pawła Dąbrowskiego z 23 kwietnia 1699 roku
263. Testament Eufrozyny z Druszkowa, żony Wojciecha z Borowa Borowskiego, z 9 maja 1700 roku
Objaśnienie skrótów i oznaczeń
Bibliografia
Słownik terminów staropolskich
Indeks osób i miejscowości
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter