Wrocławskie Studia Politologiczne 25/2018

Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 216
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Numer 25 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom przygotowany pod redakcją Doroty Moroń w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach polityki wewnętrznej i międzynarodowej, myśli politycznej oraz polityki społecznej i gospodarczej. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów politycznych, prawnych i społecznych, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.

Polityka społeczna i gospodarcza

 • PIOTR FRĄCZEK, Wybrane uwarunkowania polityki pomocy społecznej na Podkarpaciu
 • WOJCIECH SKIBA, Przyczyny i efekty zmian w polskiej polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych w latach 1991–2017
 • MONIKA STANISZEWSKA, Ubóstwo energetyczne jako problem społeczny i sposoby jego rozwiązywania
 • WOJCIECH GOLEŃSKI, ANDRZEJ RĄCZASZEK, Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych
 • HUSSIN ALAM, AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Rola biznesu społecznego w procesie upodmiotowienia kobiet w Bangladeszu na przykładzie działalności organizacji BRAC w dystrykcie Magura

Polityka wewnętrzna i międzynarodowa

 • WIESŁAWA JEDNAKA, Nowo powstałe partie małe w Polsce a wybory 2010–2011. Progi rozwoju partii
 • MICHAŁ KUBIAK, Gminne rady seniorów z perspektywy lokalnej polityki senioralnej
 • ARKADIUSZ DOMAGAŁA, Powstanie Powszechnej deklaracji praw człowieka. Kontrowersje dotyczące autorstwa i podziału ról w przygotowywaniu i przyjęciu tekstu dokumentu
 • OLGA JASTRZĘBSKA, Znaczenie przestrzeni w procesie kształtowania państwa rosyjskiego BARTOSZ SMOLIK, Globalne systemy nawigacji satelitarnej. Przykład rywalizacji czy współpracy między mocarstwami?

Myśl polityczna

 • MACIEJ STRUTYŃSKI, Masoneria w dyskursie polskich środowisk prawicowych po 1989 roku
 • LILLA BARBARA PASZKIEWICZ, Karol Marks i marksizm w refl eksjach Adama Ciołkosza — emigracyjnego socjalisty demokratycznego
 • AGNIESZKA PIERÓG, Idea patriotyzmu polskiego sybiractwa okresu II wojny światowej

Recenzje

 • AGNIESZKA GAJDA, KRZYSZTOF GRAJEWSKI, PIOTR UZIĘBŁO, ANNA RYTEL-WARZOCHA, MARCIN MICHAŁ WISZOWATY, Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia (Piotr Obacz)
 • MIROSŁAW MINKINA, Rosja–Zachód. Walka o wpływy (Olga Jastrzębska)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter