Wrocławskie Studia Wschodnie 22 (2018)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 334
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Na 22. tom „Wrocławskich Studiów Wschodnich” składają się teksty autorów z Polski, Rosji, Ukrainy oraz Japonii, publikowane w języku polskim oraz rosyjskim. Zakres chronologiczny tomu obejmuje okres XVII–XXI wieku, przy czym przeważają artykuły traktujące o historii XIX i XX wieku. Zwracają uwagę teksty o tematyce dalekowschodniej, między innymi obszerny artykuł poświęcony Japońskiej linii rodziny Piłsudskich, a także ujęcia biograficzne. Te ostatnie zamieszczono przede wszystkim w dziale Miscellanea. W dziale recenzji omówiono polskie wydawnictwa z dziedziny historii oraz etnologii.

Artykuły

 • Jacek Szymala, Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska
 • Koichi Inoue, Japońska linia rodu Piłsudskich. Część I. Chuhsamma oraz jej rodzina na Sachalinie
 • Natalya Ablazhey, Larisa Salakhova, Репатрианты-андерсовцы в Иркутской ссылке
 • Małgorzata Dziura, Na wschodzie biją dzwony
 • Tomasz Landmann, Wybrane dziedziny aktywności Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce w latach 1919–1921 ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu wojny polsko-bolszewickiej
 • Katarzyna Michalewicz, Relacje Polonii harbińskiej z ludnością chińską w latach 1932–1937
 • Iwona Kabzińska, Czy mówienie o „wygaszeniu” zainteresowania badaczy Polakami w przestrzeni poradzieckiej jest uzasadnione?

Miscellanea

 • Małgorzata Król, Gustaw Zieliński, jakiego nie znamy: „największy nieprzyjaciel interesów” — dziedzic Skępego (epizod z biografii)
 • Andrzej Tichomirow, Litwa i Litwini w pracach historyka Michaiła Kojałowicza (1828–1891)
 • Oksana Polyanskaya, Деятельность поляков-членов Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Русского географического общества по изучению монгольских на-родов
 • Aleksandr Ivanov, Sergey Kuznetsov, Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»
 • Tatiana Vasilchenko, Депортация польских граждан на Европейский Север СССР как компонент национальной политики
 • Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik, Seria wydawnicza: Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795–1918 — omówienie
 • Małgorzata Ruchniewicz, Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 roku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (badania ostatnich dwóch dekad)
 • Lena Kaletowa, Skalpel, trzy tysiące położnych i wschodnie dywany
 • Danuta Nespiak, Tadeusz Ostrowski

Recenzje

 • Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, (Wojciech Olszewski)
 • Fundamentalne dzieło o złotych latach polonistyki lwowskiej. Mariusz Chrostek, Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939), (Bogusław Bednarek)
 • Władysław Masiarz, Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku, (Michał Głuszkowski)
 • Dziewczyny z Syberii — Polki z charakteru. Anna Herbich, Dziewczyny z Syberii, Seria: Prawdziwe historie, (Regina Madej-Janiszek)
 • Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), (Elżbieta Trela-Mazur)
 • W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, (Małgorzata Dziura)

Kronika

 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze, eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX–początek XX wieku)”, Pułtusk 2017 (Agnieszka Kaniewska)
 • Międzynarodowa konferencja pt.: „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w Imperium Rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”. Wrocław, 30 listopada–1 grudnia 2017 roku (Dorota Michaluk)
 • Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Sławoja Szynkiewicza (Iwona Kabzińska)
 • Pamięć o Bronisławie Piłsudskim. Odsłonięcie posągu polskiego etnografa w Żorach (Michał Bronowicki)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter