Z problematyki prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Księga poświęcona pamięci doktora Macieja Lisa

Barbara Mielnik (red.)
ISBN: 978-83-229-3639-9
Liczba stron: 240
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 39,00 PLN   

Tom pod redakcją Barbary Mielnik stanowi zbiór artykułów dedykowanych pamięci Doktora Macieja Lisa. Problematyka podejmowana w opracowaniu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

 • Barbara Mielnik, Pamięci doktora Macieja Lisa
 • Natalia Kłączyńska, Emilia Kobiela, Katarzyna Sobańska-Laskowska, Doktor Maciej Lis — pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu w latach 2004–2014
 • Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Prawa człowieka jako zasada uniwersalna. Współpraca Unii Europejskiej z krajami partnerskimi w ramach Europejskiej polityki sąsiedztwa
 • Jakub Kociubiński, Zatrzymanie i detencja imigrantów w świetle Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka
 • Artur Kozłowski, Systemowość zasad ogólnych prawa (międzynarodowego) — zarys problemu
 • Bartłomiej Krzan, Związanie organizacji międzynarodowych międzynarodowym prawem praw człowieka
 • Rafał Lipniewicz, Zasada niedyskryminacji w międzynarodowym prawie podatkowym
 • Barbara Mielnik, Integracja regionalna w ramach CARICOM
 • Michał Stępień, Stosowanie koncepcji self-contained régime w prawie Unii Europejskiej
 • Magdalena Tabernacka, Instrumenty antydyskryminacyjne przeciwdziałające przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 • Stanisław Trociuk, Zmiany w procedurze karnej i ich wpływ na poziom ochrony praw jednostki
 • Krzysztof Wójtowicz, Przewidywane zmiany w stosowaniu prawa unijnego w Zjednoczonym Królestwie po wystąpieniu z Unii Europejskiej
 • Mirosław Wróblewski, Demokracja deliberatywna i legitymizacja władzy w ponadnarodowym systemie politycznym w świetle fi lozofi i deliberacji Jürgena Habermasa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter