Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 9

Maciej Marszał, Wołodymyr Burdin, Sylwia Wójtowicz (red.)
ISSN: 2082-4939
Liczba stron: 176
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 35,00 PLN   

Dziewiąty tom rocznika „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”, wydany pod redakcją Macieja Marszała, Wołodymyra Burdina i Sylwii Wójtowicz, mieści jedenaście artykułów autorstwa pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Opublikowane w nim prace zostały napisane w języku polskim oraz ukraińskim, a traktują o wybranych aspektach historii Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, wybitnych postaciach z nim związanych, a także omawiają stan badań nad prawem polskim i ukraińskim oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zabrakło również miejsca na głosy poświęcone bezpieczeństwu imprez masowych oraz przepisom prawa dotyczącym infrastruktury usługowej.

 • Wołodymyr Kachnycz (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie) Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (początek XVII–koniec XIX wieku)
 • Jozef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski) Poglądy arcybiskupa Józefa Teodorowicza na temat senatu w trakcie prac nad Konstytucją Marcową z 1921 roku
 • Leonard Górnicki (Uniwersytet Wrocławski) Czek i jego forma w projekcie ustawy czekowej z 1923 roku
 • Adriana Kalicka-Mikołajczyk (Uniwersytet Wrocławski) Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
 • Adam Sulikowski, Mateusz Wojtanowski (Uniwersytet Wrocławski) Postkolonialna koncepcja hybrydyczności a prawa własności kulturowej. Pomiędzy dynamiką kultury a esencjalizmem
 • Wołodymyr Reszota (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie) Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego
 • Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski) Definicja legalna działalności gospodarczej z Ordynacji podatkowej a determinanty jej formułowania
 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski) Okoliczności, przy których zaistnieniu możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego według polskiego prawa spadkowego
 • Pyłyp Pyłypenko, Orest Ranewicz (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie) Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia
 • Jakub Kociubiński (Uniwersytet Wrocławski) Finansowanie budowy kolejowych obiektów infrastruktury usługowej w świetle prawa pomocy publicznej — o potrzebie większej przejrzystości
 • Rafał Cieśla, Tadeusz Juchniewicz (Uniwersytet Wrocławski) Bezpieczeństwo imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter