Slavica Wratislaviensia CLXIX

Ewa Komisaruk, Andrey Babanov (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 200
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 40,00 PLN   

169, specjalny numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia”, pod redakcją Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, powstał we współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. W numerze tym wybitni slawiści piszą, m. in. o twórczości Klementyny Hoffmanowej w odbiorze czytelnika rosyjskiego, przewrocie bolszewickim i losach rodziny cara Mikołaja II, opowiadaniach Richarda Weinera, pierwszych próbach sporządzenia słowników rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich, a także o problemach współczesnej komunikacji językowej oraz próbach emancypacji śląszczyzny. Omawiane w numerze zagadnienia językoznawcze odnoszą się do zjawisk obecnych w języku rosyjskim, bułgarskim i chorwackim.

Słowo wstępne od Redakcji
ARTYKUŁY

 • Olga Guseva, Произведения Клементины Хоффмановой из рода Таньских в русских переводах
 • Tadeusz Klimowicz, „Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…” (Nicky, Alix, Grigorij i inni w dziennikach, listach, telegramach, wspomnieniach). Cz. I i II Kamila Woźniak, Rzeczywistość jako spisek (na podstawie wybranych opowiadań Richarda Weinera)
 • Andrey Babanov, Początki dwujęzycznej leksykografii rosyjsko-polskiej i polsko-rosyjskiej. Zarys stanu badań
 • Andrey Zaynuldinov, Синтагматические особенности функционирования русских экспрессивных языковых единиц (на материале лексики с положительной эмо-циональной оценкой)
 • Anastasiya Danilova, Присчетные существительные: проблемы терминологии и клас-сификации
 • Elena Ivanova, Предложения неприоритетной цели в болгарском языке и их русские параллели
 • Michail Chmelevskij, Роль процесса актуализации ориентализмов в формировании современного сараевского городского койне
 • Sybilla Daković, Chorwacki przyimek prema w domenie przestrzeni fizycznej i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe
 • Henryk Jaroszewicz, Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna
 • Danuta Pytel-Pandey, Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej

RECENZJE

 • Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz — prawda — historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 292 (Martyna Kowalska)
 • Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, wydanie na zlecenie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 232 (Przemysław Jóźwikiewicz)

SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12–14 września 2018 roku (Danuta Pytel-Pandey)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Profesor Telesfor Poźniak (1932–2019) (Tadeusz Klimowicz)

Noty o Autorach

Słowo wstępne od Redakcji

ARTYKUŁY

Olga Guseva, Произведения Клементины Хоффмановой из рода Таньских в русских переводах

Tadeusz Klimowicz, „Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…” (Nicky, Alix, Grigorij i inni w dziennikach, listach, telegramach, wspomnieniach). Cz. I i II Kamila Woźniak, Rzeczywistość jako spisek (na podstawie wybranych opowiadań Richarda Weinera)

Andrey Babanov, Początki dwujęzycznej leksykografii rosyjsko-polskiej i polsko-rosyjskiej. Zarys stanu badań

Andrey Zaynuldinov, Синтагматические особенности функционирования русских экспрессивных языковых единиц (на материале лексики с положительной эмо-циональной оценкой)

Anastasiya Danilova, Присчетные существительные: проблемы терминологии и клас-сификации

Elena Ivanova, Предложения неприоритетной цели в болгарском языке и их русские параллели

Michail Chmelevskij, Роль процесса актуализации ориентализмов в формировании современного сараевского городского койне

Sybilla Daković, Chorwacki przyimek prema w domenie przestrzeni fizycznej i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe

Henryk Jaroszewicz, Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna

Danuta Pytel-Pandey, Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej

RECENZJE

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz — prawda — historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 292 (Martyna Kowalska)

Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, wydanie na zlecenie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 232 (Przemysław Jóźwikiewicz)

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12–14 września 2018 roku (Danuta Pytel-Pandey)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Profesor Telesfor Poźniak (1932–2019) (Tadeusz Klimowicz)

Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter