Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XIV, fasc. 2 (2019)

Zbigniew Pietrzak (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 152
Format: B5 specjalny, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 30,00 PLN   

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny tom (vol. 14, fasc. 2 (2019)) „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Zamieszczone w nim artykuły, przekład i recenzje, obejmują różnorodne zagadnienia zarówno z historii filozofii, także w bioetycznym oraz estetycznym kontekście, jak i problemy natury empiryczno-kognitywnej. Zamieszczony w tomie przekład umożliwia czytelnikowi kontakt z prozą (choć w bardzo skromnym zakresie) Waltera Benjamia. Paryż, „malowany” piórem tego pisarza jako źródło inspiracji dla artystów, jest miastem nierealnym, odległym od realistycznych i naturalistycznych obrazów, do których Walter Benjamin odwołuje się w swojej „paryskiej perygrynacji”.

 

Redaktor tomu – Zbigniew Pietrzak

ARTYKUŁY

  • Adam Olech, Niemarginalne uwagi w sprawie semantycznej teorii poznania Kazimierza Ajdukiewicza
  • Jan Krasicki, Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni
  • Ks. Józef Kożuchowski, Problem eutanazji w ujęciu Roberta Spaemanna
  • Krzysztof Sękowski, Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych
  • Iwo Greczko, Autentyczność i teatralność. Andrzeja Falkiewicza koncepcja człowieka teatralnego w kontekście krytyki radykalizmu Helmutha Plessnera
  • Joanna Giel, Wilhelm Dilthey we Wrocławiu

PRZEKŁADY

  • Mateusz Palka, Rozbity na tysiące kawałków Paryż Waltera Benjamina
  • Walter Benjamin, Paryż — miasto w zwierciadle. Wyznania miłosne pisarzy i artystów wobec „stolicy świata”

RECENZJE

  • Adam Chmielewski, Dyktat polityki [Cezary Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo. Spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej]
  • Marta Dziwer, Codzienność filozofa [Bohdan Dziemidok, Filozofia i sztuka życia]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter