General International Law as Grounds for Award in International Arbitration

Artur Kozłowski
ISBN: 978-83-229-3397-8
Liczba stron: 264
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Przedmiotem monografii są rozważania na temat relacji między powszechnym prawem międzynarodowym a podstawą wyrokowania (applicable law) w arbitrażu międzynarodowym. Analiza obejmuje swoim zakresem arbitraż służący rozstrzyganiu sporów między podmiotami prawa międzynarodowego, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny oraz międzynarodowy arbitraż handlowy. Ustalenie właściwych podstaw prawnych rozstrzygnięcia określonego sporu w każdej z tych form arbitrażu międzynarodowego należy do kluczowych i złożonych kwestii postępowania. Jest to jedna z podstawowych przesłanek prawidłowości wyrokowania w arbitrażu. Z uwagi na umiędzynarodowiony charakter omawianego arbitrażu, jego genezę i ciągły rozwój, ustalenie sposobów przenikania norm prawa międzynarodowego do zakresu podstaw wyrokowania w ramach wyróżnionych form arbitrażu ma wysoki walor teoretyczny i praktyczny. Jest konieczne przy rozstrzyganiu o zastosowaniu prawa międzynarodowego w charakterze podstawy wyrokowania. W proponowanym modelu uwzględniono zarówno elementy wspólne dla wyróżnionych typów arbitrażu międzynarodowego, jak i szeregu związanych z nimi swoistości.

List of abbreviations
Introduction
Chapter 1. A concept of international arbitration
1.1. The essence and types of international arbitration
1.2. Applicable law
1.3. General international law
Chapter 2. Arbitration between subjects of international law
2.1. Inter-state arbitration
2.2. Arbitration in recognized subsystems of international law (self-contained
regimes)
2.2.1. Law of the sea
2.2.2. World Trade Organization
2.2.3. The European Union
2.3. Arbitration between a state and another subject of international law
2.4. Arbitration between subjects of international law in conjunction with the
conclusion of an agreement governed by a municipal legal regime (contract)
2.5. A model of reasoning
Chapter 3. International investment arbitration
3.1. Investment disputes and international law
3.2. The legal character of an investment contract – the process of internationalization
3.3. Exclusivity of international law as grounds for judgement
3.4. International law as the applicable law within a complex formula (ICSID)
3.5. A model of reasoning
Chapter 4. International commercial arbitration
4.1. General principles of law as grounds for judgement
4.2. Lex mercatoria
4.3. The process of designating the applicable law – basic models
4.4. International protection of implementation of an arbitral award
4.5. A model of reasoning
Conclusions
Bibliography
Streszczenie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter