Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce

Adam Kwieciński (red.)
ISBN: 978-83-229-3663-4
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Wydaje się, że bardziej trafnego momentu wejścia na rynek projektu wydawniczego dedykowanego kuratorom sądowym nie można było wymyślić. Rok 2019 to przecież jubileusz powstania polskiej służby kuratorskiej po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. […] Bardzo cenną wartością książki, wyróżniającą ją na tle innych pozycji rynku wydawniczego, jest z pewnością jej interdyscyplinarny charakter. Zebranie w jednym miejscu tekstów prawniczych, psychologicznych, resocjalizacyjnych i socjologicznych to świetna idea, która dowodzi zrozumienia redaktora naukowego dla problemów i specyfiki wykonywania zawodu kuratora sądowego. Ukazanie najbardziej aktualnych zagadnień tej służby z wielu perspektyw stanowić będzie niewątpliwie wartość dodaną tego projektu — podobnie jak połączenie spojrzenia praktyków (sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, biegłych sądowych) z ujęciem teoretyczno-naukowym.

 • Słowo wstępne (Adam Kwieciński)
 • Honorata Czajkowska, Problematyka uczestnictwa kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną — aspekt prawny i pedagogiczny
 • Alina Czapiga, Stany emocjonalne u dzieci i młodzieży, które może zaobserwować kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich — opis i interpretacja symptomów
 • Dariusz Doliński, Skuteczne wywieranie wpływu na ludzi jako kluczowy element pracy kuratora sądowego
 • Violetta Duda, Funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce — realizacja podstawowych celów tego systemu. Działania zawodowych kuratorów sądowych w zakresie zadań związanych ze sprawowaniem przez nich kontroli wykonywania kary pozbawienia wolności w SDE
 • Dorota Dyjakon, Zrozumieć i zatrzymać autodestrukcję dzieci i młodzieży
 • Mariusz Jabłoński, Przetwarzanie danych osobowych w praktyce funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej
 • Marta Jastrzębska, Profilaktyka samoagresji w warunkach izolacji więziennej w kontekście udziału kurateli sądowej i prawnych regulacji penitencjarnych
 • Tomasz Kalisz, Samouwolnienie się skazanego z wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Grażyna Kącka, Bycie w relacji jako niezbędne narzędzie w pracy kuratora zawodowego
 • Dominika Kurczewska, Monika Cendrowska, Uprawnienia i obowiązki kuratora sądowego w postępowaniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Adam Kwieciński, Kwestia dopuszczalności orzekania dozoru kuratora w trakcie stosowania środka zabezpieczającego
 • Dominik Meinhart-Burzyński, Dialog motywujący — skuteczne narzędzie wsparcia pracy kuratora
 • Grzegorz Miśta, Obciążenie zadaniami polskich kuratorów sądowych dla dorosłych na tle europejskich służb probacyjnych
 • Kamila Mrozek, Rozważania na tle art. 14 k.k.w.
 • Joanna Pomagruk, Joanna Wajda, Wykorzystanie narzędzi mediacyjnych w pracy sądowego kuratora zawodowego
 • Aleksander Samek, Czynności kancelaryjno-biurowe w zespołach kuratorskich — stan obecny i postulowane zmiany
 • Agnieszka Widera-Wysoczańska, Rozpoznawanie dynamiki przemocy seksualnej w postępowaniu psychologicznym i prawnym
 • Noty o autorach

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter