Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918 – 2018

Marek Maciejewski, Maciej Marszał, Mirosław Sadowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3666-5
Liczba stron: 448
Format: b5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Prezentowana Czytelnikowi publikacja zawiera kompendium polskiej myśli politycznej i prawnej, rozwijającej się w ostatnich stu latach. Autorzy tomu prezentują najważniejsze koncepcje dotyczące sposobów odzyskania przez Polaków niepodległości i jej istoty, ustroju politycznego i społecznego naszego kraju, postulaty jego rozwoju oraz założenia prawa i wymiaru sprawiedliwości po 1918 roku. W dobie współczesnych sporów ideowych niniejsza książka może się okazać przydatna dla polityków, prawników, dziennikarzy, studentów, a także każdego, kto jest zainteresowany polską historią XX i XXI wieku.

 • Wprowadzenie
 • Artur Ławniczak, Kiedy Polska odzyskała niepodległość?
 • Marek Maciejewski, Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach piłsudczyków po I wojnie światowej
 • Andrzej Sylwestrzak, Władza rządząca, władza opozycji i władza neutralna na tle tradycyjnych teorii podziału władz
 • Marek Kornat, Dyplomacja polska a bezpieczeństwo państwa. Doświadczenie i lekcja II Rzeczypospolitej
 • Dariusz Mańka, Idea dobra wspólnego w polskiej myśli polityczno-prawnej dwudziestolecia międzywojennego
 • Krzysztof Koźmiński, Kształtowanie się polskiego języka prawnego w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Józef Koredczuk, Stanowisko posłów duchownych wobec instytucji senatu i prezydenta w projektach Konstytucji marcowej
 • Marcin Niemczyk, „Żadnej niepodległej nie będzie”. Sprawa niepodległości Polski w poglądach Róży Luksemburg
 • Maciej Marszał, Państwo totalne w polskiej myśli politycznej i prawnej 1918–1939
 • Piotr Szymaniec, Petrażycki a Znamierowski. Szkic z dziejów filozofii prawa w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Agata Grudzińska, Z prac Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej — prawo karne w myśli Aleksandra Mogilnickiego
 • Tomasz Dolata, Przygotowanie zawodowe osób sprawujących funkcje ministerialne w II RP na przykładzie ministrów spraw wewnętrznych
 • Maria Zmierczak, Bohdan Winiarski o traktacie wersalskim, Lidze Narodów i traktacie z Locarno
 • Michał Śliwa, Socjaliści i idee socjalistyczne w procesie modernizacji społeczeństwa i państwa polskiego
 • Iwona Barwicka-Tylek, Myśl polityczna i wzorce kulturowe — od „uspołecznionego indywidualizmu” agrarystów do polskiego „humanizmu”
 • Jacek Bartyzel, „Katolickie imperium apostolskie, zdynamizowane twórczo przez mesjanizm”. Kosmowizja polityczna Jerzego Brauna
 • Adam Krychowski, Refleksje o kształcie autonomii śląskiej na łamach „Głosu Prawników Śląskich”
 • Aleksandra Szymańska, Wpływ śmierci jednej ze stron na wygaśnięcie umowy zlecenia według kodeksu zobowiązań z 1933 roku
 • Rafał Kania, Prakseologiczne dylematy władzy Zygmunta Ziembińskiego
 • Łukasz Machaj, Pojęcie suwerenności państwa a integracja europejska w polskiej debacie publicznej po 1989 roku (z uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego)
 • Mateusz Nieć, Idea niepodległości w przededniu i pierwszych dniach wolności w homiliach Jana Pawła II
  Michał Urbańczyk, Zwolniono do druku. Szkic o cenzurze prewencyjnej na przykładzie działalności Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk
 • Wawrzyniec Kowalski, Koncepcje ustrojowe izby drugiej parlamentu polskiego po 1989 roku
 • Marcin Kazimierczuk, Problem wolności zrzeszania się w związkach zawodowych w myśli politycznej przedsierpniowej opozycji demokratycznej
 • Adam Bosiacki, Postkomunizm i antykonstytucjonalizm polski. Doświadczenia nie tylko lat ostatnich
 • Andrzej Bryk, Polska narracja historyczna w czas hegemonii liberalnej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter