Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XIV, fasc. 4 (2019)

Urszula Lisowska (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 30,00 PLN   

Tom XIV zeszyt 4 (2019) Studia Philosophica Wratislaviensia zawiera sześć artykułów — zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej — oraz dwie recenzje. Blok artykułów otwierają teksty w różnym stopniu nawiązujące do filozofii Platona. W pierwszym z nich Geoffrey C. Bove i Ilter Coskun analizują inspirowany Platońskim Fajdrosem obraz Franza Cauciga. W drugim Stephen Oppong Pepprah proponuje reinterpretację koncepcji obywatelstwa zawartej w Platońskim Państwie. Wątek platoński pojawia się również w kolejnym artykule: Marcin Pietrzak korzysta z Platońskich dialogów, by uzasadnić tezę, zgodnie z którą sofistów, Kalliklesa i Trazymacha, należy określić jako mówców cynicznych. Perspektywa historycznofilozoficzna charakteryzuje także tekst Marka Sołtysiaka poświęcony specyfice sceptycyzmu Michela de Montaigne’a. W kolejnym artykule Marcin Drofiszyn przedstawia nowe rozumienie zasady aglomeracji w kontekście logiki dylematów moralnych. Blok artykułów zamyka zaproponowana przez Daniela Komarzycę kontekstowa reinterpretacja taoizmu w duchu lewicowego libertarianizmu.
Sekcja recenzji ponownie nawiązuje do wątków sceptycznych — jest tak za sprawą szkicu Adama Chmielewskiego poświęconego książce Zuzanny Parusnikovej David Hume, Sceptic. Blok dopełnia przygotowana przez Mieszka Wandowicza recenzja książki Jacka Dukaja pt. Po piśmie.

ARTYKUŁY

  • Geoffrey S. Bove, I. Coskun, Franz Caucig’s Phaedrus
  • Stephen Oppong Peprah, Reinvestigating the Political Position of the Citizen in Plato’s Republic
  • Marcin Pietrzak, Uwagi o mowie cynicznej. Kallikles i Trazymach jako mówcy cyniczni
  • Ks. Marek Sołtysiak, Założenia ontologiczne i epistemologiczne sceptycyzmu Montaigne’a
  • Marcin Drofiszyn, Zasada aglomeracji i dylematy moralne
  • Daniel Komarzyca, The Tao of Ethics and Politics. A Radical Reading of Taoist Philosophy

RECENZJE

  • Adam Chmielewski, Hume, the Pyrrhonian
  • Mieszko Wandowicz, Człowiek przymiotnikowy (o nieistotności statusu ontycznego)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter