Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność

Agnieszka Libura
ISBN: 978-83-229-3171-4
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Praca w niezwykle ciekawy i systematyczny sposób prezentuje jeden z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju językoznawstwa kognitywnego: stworzony przez Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera model integracji pojęciowej znany również jako teoria amalgamatów kognitywnych. Zaletą pracy jest dogłębne, krytyczne omówienie teorii przestrzeni mentalnych, jej struktury, funkcjonalności oraz najważniejszych kierunków zmian.

Wstęp

1. Teoria przestrzeni mentalnych

1.1. Relacje język–myśl–rzeczywistość w teorii przestrzeni mentalnych

1.2. Konstruowanie znaczenia

1.3. Budowanie przestrzeni mentalnych w dyskursie

1.4. Zarządzanie dyskursem

1.4.1. Achilles i żółw. Analiza minidyskursu

1.4.2. Niektóre trudności związane z zarządzaniem dyskursem

1.4.3. Rola związków dyskursywnych w zarządzaniu siatką przestrzeni mentalnych

1.5. Struktura wewnętrzna przestrzeni mentalnych

1.6. Powiązania między przestrzeniami mentalnymi

1.7. Modyfikacja teorii przestrzeni mentalnych czy różnice konwencji zapisu

1.8. Wnioski: funkcjonalność i ograniczenia teorii przestrzeni mentalnych

2. Podstawy teorii amalgamatów kognitywnych

2.1. Koncepcja integracji pojęciowej. Wprowadzenie

2.2. Geneza teorii amalgamatów kognitywnych

2.3. Techniczne zasady konstruowania amalgamatu

2.3.1. Przykłady integracji pojęciowej

2.3.2. Zasady konstytutywne integracji pojęciowej. Podsumowanie

2.4. Relacje między przestrzenią generyczną a przestrzeniami wyjściowymi

2.5. Związki teorii amalgamatów z kognitywną teorią metafory

2.6. Cele i zasady integracji pojęciowej

2.6.1. Istotne relacje pojęciowe podlegające kompresji

2.6.2. Zasady rządzące integracją pojęciową

2.7. Typologia amalgamatów

2.8. Amalgamaty formalne

2.9. Amalgamaty w naszym życiu

3. Kierunki rozwoju teorii amalgamatów kognitywnych

3.1. Rewizja podstawowych założeń teorii amalgamatów

3.2. Próby określenia alternatywy dla operacji integrowania pojęć

3.3. Dalsze propozycje rozbudowy modelu Fauconniera i Turnera

3.3.1. Nowe elementy w siatce integracji pojęciowej

3.3.2. Rozbudowa celów, zasad i procesów integracji pojęciowej

3.3.3. Amalgamaty generyczne

3.4. Wnioski: jakie są kierunki rozwoju teorii integracji pojęciowej

4. Metamorfoza pojęć

4.1. Metamorfoza pojęć w nauce i technice

4.1.1. Metamorfoza pojęcia LICZBY

4.1.2. Metamorfoza pojęcia WIRUSA

4.1.3. Konwergencja pojęcia życia biologicznego i sztucznego

4.2. Metamorfoza pojęć społeczno-ekonomicznych. Amalgamaty in statu nascendi

4.2.1. Próba metamorfozy pojęcia MAŁŻEŃSTWA

4.2.2. Próba metamorfozy pojęć związanych z opieką medyczną

4.3. Wnioski: jakie korzyści płyną z analizy metamorfozy pojęć

5. Struktura i funkcjonalność modelu przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Indeks nazw osobowych

Spis rycin

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter