Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje

Małgorzata Czapiga-Klag, Michał Rydlewski (red.)
ISSN: 2658-1353
ISBN: 978-83-229-3697-9
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 39,00 PLN   

Wybitny polski uczony Krzysztof Pomian mówił o dwóch fundamentalnych metaforach rządzących naszym myśleniem historycznym. Pierwsza to abrazja — przekonanie, że historia nie działa w teraźniejszości, w tym sensie jest martwa. Druga to sedymentacja, czyli odwrotność pierwszej — historia działa w teraźniejszości, kształtuje i zmienia nasz świat, pozwalając jednocześnie na jakieś jego poznawcze obłaskawienie. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów wychodzą ku życiu — historia ani się nie skończyła, ani nie jest zbiorem martwych faktów. Starają się oni uchwycić zjawiska i mechanizmy „wiecznych powrotów”, mód, tendencji, trendów — zarówno w mediach, edukacji, jak i sztuce (poezji, filmie, muzyce, architekturze) — oraz dokonać ich interpretacji. W tej perspektywie nie mogło zabraknąć takich pojęć, jak retromania oraz retropia, a także pamięć, tęsknota, nostalgia. Daje się poprzez nie opowiadać o naszej zachodnio-europejskiej kulturze, która wymyśliła czas linearny, a przez to skazała nas, jako jej podmioty, na historię oraz nostalgię za utraconym światem. Choć zapatrzeni w przyszłość, nie wymazaliśmy tego, co było, a co w nowych — nierzadko zaskakujących — kulturowych dekoracjach powraca. Nasz społeczny świat składa się zatem z tego, co stare, nowe i nijakie, to jest wymykające się jasnej klasyfikacji. Przedmioty z dawnych czasów zmieniają się w gadżety, a my, dokonując estetyzacji minionej rzeczywistości, a niekiedy nawet ją mitologizując, poszukujemy swojej tożsamości, grając wyobrażeniami o tym, co było.

Opowieści o retro powrotach

 • ALEKSANDER WOŹNY, Arche opowieści, czyli o kulturowym scenariuszu jurodiwych, tricksterów i celebrytów-skandalistów
 • WOJCIECH BĘBEN, FRANCISZEK ROSIŃSKI, Myślenie magiczne Nowogwinejczyków w okresie transformacji kulturowej
 • DARIUSZ BRZOSTEK, Nostalgia nośnika. O retrotopijnych właściwościach kasety magnetofonowej (jako przedmiotu)
 • WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL, Projekt Cafe Fogg. Powtórka z bibelotu
 • IGOR BORKOWSKI, Problematyka zwrotu tradycjonalistycznego w liturgii Kościoła katolickiego w świetle publicystyki w polskich mediach

Marginesy i peryferie światów (nie)minionych

 • MARCIN KĘPIŃSKI, Odrażający, brudni i źli Ettorego Scoli jako groteskowa dystopia Wiecznego Miasta
 • ANNA DWOJNYCH, Midsommar. W biały dzień jako wyraz tęsknoty za wspólnotą pierwotną
 • DAWID SZKOŁA, Pomiędzy nową a starą Austrią. Nadzieje i sentymenty Josepha Rotha w felietonach z 1919 roku
 • MICHAŁ RYDLEWSKI, Nowi-starzy obcy w realnym kapitalizmie. Mieszkańcy polskiej wsi jako ofiary własnego stylu życia (na przykładzie wybranych obrazów medialnych)

Retro nadzieje wobec sztuki dawnej i współczesnej

 • WOJCIECH BAŁUS, Moda retro lat siedemdziesiątych XX wieku a problem historyzmu w badaniach nad sztuką
 • KAROLINA SIKORSKA, Spojrzenie wstecz, by spojrzeć w przód? O narzędziach ustanawiania i rewidowania przeszłości w praktykach artystycznych
 • MAGDALENA KUNIŃSKA, AD 2007: współczesne dwory i retro nadzieje
 • MARCIN KLAG, Retro a design

Retro mody a pamięć

 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Teatralizacja przeszłości jako współczesny edutainment
 • MARTA KOSIŃSKA, W Polsce króla Maciusia. Retromania i mechanizmy wymazywania
 • JACEK GRĘBOWIEC, Argumentacja retrospektywna w kilku aktualnych odsłonach
 • LESZEK PUŁKA,Wizerunek kobiet i dziewcząt w poetyckim reportażu Barbary Natalli

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter