Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Gramatyka

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
Wydanie: III poprawione
ISBN: 978-83-229-2943-8
Liczba stron: 76
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Cena: 21,00 PLN   

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

Wstęp
Skróty
Alfabet
Wymowa
Akcent
Formy gramatyczne i odmiany

 • Czasowniki (wiadomości wstępne)

 • Formy podstawowe regularnego czasownika

 • Tematy czasownikowe

 • Koniugacje

 • Końcówki osobowe

 • Formy osobowe czasownika

 • Czasy tworzone od tematu praesentis
  Indicativus praesentis (s. 11) · Indicativus imperfecti (s. 12) · Indicativus futuri I (primi) (s. 13) · Coniunctivus praesentis (s. 14) · Coniunctivus imperfecti (s. 15) · Imperativus praesentis (s. 17).

 • Czasy tworzone od tematu perfecti
  Indicativus perfecti activi (s. 18) · Indicativus plusquamperfecti activi (s. 18) · Indicativus futuri II exacti activi (s. 18) · Coniunctivus perfecti activi (s. 19) · Coniunctivus plusquamperfecti activi (s. 19)

 • Czasy tworzone od tematu supini
  Indicativus perfecti passivi (s. 19) · Indicativus plusquamperfecti passivi (s. 20) · Indicativus futuri II exacti passivi (s. 20) · Coniunctivus perfecti passivi (s. 20) · Coniunctivus plusquamperfecti passivi (s. 20).

 • Formy nieosobowe czasownika
  Infinitivus (s. 21) · Participium (s. 22) · Gerundium (rzeczownik odczasownikowy) (s. 23) · Supinum (s. 24)

 • Czasowniki nieregularne

 • Wzór odmiany czasownika regularnego

 • Przyimki

 • Rzeczowniki i przymiotniki (wiadomości wstępne)
  Nazwy przypadków z pytaniami (s. 31) · Formy podstawowe rzeczowników (s. 32) · Formy podstawowe przymiotników (s. 32) · I deklinacja (s. 33) · II deklinacja (s. 33) · III deklinacja (s. 34) · Przymiotniki III deklinacji (s. 36) · IV deklinacja (s. 38) · V deklinacja (s. 38) · Stopniowanie przymiotników (s. 38).

 • Przysłówki – tworzenie i stopniowanie

 • Zaimki
  Zaimki wskazujące (s. 41) · Zaimek względny (s. 43) · Najczęściej występujące zaimki nieokreślone (s. 43) · Przymiotniki zaimkowe (s. 43) · Zaimki osobowe (s. 44) · Zaimek zwrotny (s. 44) · Zaimki dzierżawcze (s. 45).

 • Liczebniki

 • Składnia

 • Części zdania

 • Activum i passivum

 • Czasy

 • Tryby

 • Participium
  Participium praesentis activi (s. 52) · Participium perfecti passivi (s. 52) Participium futuri activi (s. 52) · Participium futuri passivi (gerundivum) (s. 53)

 • Supinum

 • Gerundium

 • Niektóre funkcje przypadków
  Nominativus (s. 54) · Genetivus (s. 54) · Dativus (s. 55) · Accusativus (s. 55) · Ablativus (s. 56) · Składnia nazw miast (s. 57).

 • Accusativus cum infinitivo (ACI)

 • Nominativus cum infinitivo (NCI)

 • Ablativus absolutus

 • Consecutio temporum – następstwo czasów

 • Wybrane typy zdań podrzędnych

 • Coniugatio periphrastica activa

 • Coniugatio periphrastica passiva

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter