Książka kucharska jako tekst

Waldemar Żarski
ISBN: 978-83-229-2901-8
Liczba stron: 240
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

W książce opisana jest struktura książki kucharskiej jako zbioru przepisów kulinarnych, uporządkowanych według przyjętych kryteriów i pełniących określone funkcje komunikacyjne. Omówiono również zagadnienia lingwistyki tekstu, a zwłaszcza typologii tekstów użytkowych, do których należy książka kucharska.

Wstęp
Cel pracy, układ, źródła i zakres materiału
Pojęcia podstawowe – sztuka kulinarna i dyskurs kulinarny
Stan badań nad językiem kulinarnym
Rozdział I. Książka kucharska jako tekst kultury
Naturalny i kulturowy wymiar jedzenia
Książka kucharska – przeszłość i teraźniejszość
Z dziejów sztuki kulinarnej
Sztuka kulinarna w Polsce
Rozdział II. Tekst, typ, gatunek
Wybrane zagadnienia lingwistyki i typologii tekstu
Ewolucja pojęcia tekstu
Źródła genologii lingwistycznej
Lingwistyka gatunku
Ustalenia terminologiczne
Gatunki tekstu w języku potocznym
Teksty użytkowe
Funkcje tekstów użytkowych
Rozdział III. Książka kucharska jako tekst
Tytuły książek kucharskich
Forma tytułu
Tytuł jako jednostka paratekstowa
Funkcje komunikacyjne tytułu
Czy tytuł jest nazwą własną?
Nazwy własne w tytułach książek kucharskich
Klasyfi kacja formalna tytułów książek kucharskich
Wstępy do książek kucharskich
Wstęp jako paratekst
Nadawca i odbiorca wstępu
Funkcje wstępu
Przepis kulinarny
Znaczenie słowa przepis, recepta
Socjolekt, technolekt, minilekt
Ikoniczność przepisu
Struktura przepisu kulinarnego
Tytuł
Składniki i surowce
Sposób wykonania
Osobliwości składniowe przepisów
Akty mowy w przepisie kulinarnym
Czas i sukcesywność czynności w przepisach
Analiza semantyczna czasowników kulinarnych
Struktura tematyczno-rematyczna przepisu
Spis treści w książkach kucharskich
Zakończenie
Bibliografia
Książki kucharskie wykorzystane w pracy
Literatura przedmiotowa
Summary
Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter